ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 17 Issue : 1 Year : 2022


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 17 (1)
Cilt: 17  Sayı: 1 - Nisan 2011
DERLEME
1.
Servikal arterlerin diseksiyonunda tanı ve tedavi
Diagnosis and treatment of cervikal arteries dissection
Dilaver Kaya
doi: 10.5505/tbdhd.2011.69885  Sayfalar 1 - 7

TIP HABERI
2.
Yenilenen kılavuzlar ışığında global serebral iskemide hipotermi: ne yapmalı?
Therapeutic hypothermia in global cerebral ischemia after renewed cardiopulmonary resuscitation guidelines
Mehmet Akif Topçuoğlu, Ethem Murat Arsava, Özlem Kayım Yıldız
doi: 10.5505/tbdhd.2011.42713  Sayfalar 9 - 12
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
3.
Subakut inmeli hastalarda kısmi vücut ağırlık desteği ile yapılan yürüme eğitiminin etkinliği
Effectiviness of gait training with partial body-weight support in subacute stroke patients
Levent Deniz, Onur Armağan, Merih Özgen, Setenay Öner
doi: 10.5505/tbdhd.2011.47966  Sayfalar 13 - 19

4.
Migren baş ağrılarında görsel uyarı ile arka serebral arterde oluşan nörovasküler reaktivite ve nefes tutma ile arka serebral arterde oluşan vasküler reaktivitenin değerlendirilmesi
Assessment of neurovascular reactivity at posterior cerebral arteries to visual stimulation and vascular reactivity by means of breath holding in migraine headaches
Gülnur Tekgöl Uzuner, Nevzat Uzuner
doi: 10.5505/tbdhd.2011.00719  Sayfalar 21 - 28

OLGU BILDIRILERI
5.
Gebelikte hemorajik infarkt ile komplike serebral venöz tromboz: olgu sunumu
Cerebral venous thrombosis complicated by hemorrhagic infarction in pregrancy: case report
Metin Balduz, Oktay Kapan, Hasan Hüseyin Özdemir, İklimya Dağlı, Caner Demir
doi: 10.5505/tbdhd.2011.70894  Sayfalar 29 - 31

6.
Derin serebral venlerin de tutulduğu atipik serebral venöz tromboz olgusu
Atypical cerebral venous thrombosis case with diffuze cerebral vein involvement
Çiğdem Çelik Susuz, Ezgi Sezer, Atilla Özcan Özdemir, Serhat Özkan, Oğuz Osman Erdinç
doi: 10.5505/tbdhd.2011.43043  Sayfalar 33 - 35

LookUs & Online Makale
w