ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 18 Issue : 1 Year : 2022


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 18 (1)
Cilt: 18  Sayı: 1 - Nisan 2012
DERLEME
1.
Antiagregan tedaviler
Antiagregant treatments
Nevzat Uzuner
doi: 10.5505/tbdhd.2012.08208  Sayfalar 1 - 5

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
2.
Semptomatik karotis arter hastalığına bağlı inme geçiren hastalarda Willis poligonu anormallikleri
Circle of Willis anomalies in stroke patients related with symptomatic carotid artery disease
Suat Kamışlı, Özden Kamışlı, Umut Teker, Yüksel Kablan, Kaya Saraç, Cemal Özcan
doi: 10.5505/tbdhd.2012.36844  Sayfalar 6 - 9

3.
Akut iskemik inmeli hastalarda interlökin-18 düzeylerinin erken ve geç dönem klinik bulgular ve enfarkt hacmi ile ilişkisi
Association between interleukın-18 levels and early and late clinical findings and infarction volume in patients with acute ischemic stroke
Erdem Gürkaş, Gürdal Orhan, Fikri Ak
doi: 10.5505/tbdhd.2012.98608  Sayfalar 10 - 15

KISA RAPOR
4.
Serebral venöz tromboz olgularında klinik ve etiyoloji; 13 olgunun incelenmesi
Clinic and aetiology of cases with cerebral venous thrombosis; survey of 13 cases
Eda Kılıç Çoban, Fatma Münevver Gökyiğit
doi: 10.5505/tbdhd.2012.09797  Sayfalar 16 - 19

OLGU BILDIRILERI
5.
Bilateral anterior inferior serebellar arter infarktı
Bilateral anterior inferior cerebellar artery infarction
Demet İlhan Algın, Mehmet Korkmaz, Şevket Yalın
doi: 10.5505/tbdhd.2012.02996  Sayfalar 20 - 22

6.
Sildenafil kullanımını takiben gelişen geçici iskemik atak
Transient ischemic attack after intake of sildenafil
Tuba Aydemir Özcan, Hasan Meral
doi: 10.5505/tbdhd.2012.43153  Sayfalar 23 - 24

LookUs & Online Makale
w