ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 18 Issue : 2 Year : 2023


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 18 (2)
Cilt: 18  Sayı: 2 - Ağustos 2012
DERLEME
1.
Servikal ve İntrakranial Arter Diseksiyonkları
Cervical and Intracranial Artery Dissections
Sevinç Aktan
doi: 10.5505/tbdhd.2012.65375  Sayfalar 25 - 30

TIP HABERI
2.
SVH’nin Tarihçeşi: İbn-İ Şerif ve Balzac’tan iki Tedavi Örneği
History of CVD: Two Therapy Examples From Ibn-I Şerif and Balzac
Çağatay Öncel
doi: 10.5505/tbdhd.2012.43534  Sayfalar 31 - 34
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
3.
Strok hastalarının eşlerinde framingam strok risk profiline göre strok geçirme olasılığı
Probability of stroke in the couples of stroke patients; using framingham stroke risk profile
Taşkın Duman, Esra E. Okuyucu, İsmet M. Melek, Serkan Yılmazer, Tacettin İnandı, Necdet Mengüllüoğlu
doi: 10.5505/tbdhd.2012.76486  Sayfalar 35 - 38

4.
Erken lökosit ve nötrofil yüksekliğinin serebral venöz trombozda prognostik önemi
The prognostic value of increased leukocyte and neutrophil counts in the early phase of cerebral venous sinus thrombosis
Suat Kamışlı, Özden Kamışlı, Sinan Gönüllü, Yüksel Kaplan, Cemal Özcan
doi: 10.5505/tbdhd.2012.43531  Sayfalar 39 - 42

OLGU BILDIRILERI
5.
Atipik kranial MRG ve klinik bulguları ile nörosjögren olgusu
A case of atypical neurosjogren with cranial MRG and clinical findings
Sibel Güler, Ufuk Utku, Güven Ayaz
doi: 10.5505/tbdhd.2012.79188  Sayfalar 43 - 45

6.
Antifosfolipit antikor sendromlu hastada intraserebral hemoraji
Intracerebral hemorrhage in a case of antiphospholipid antibody syndrome
Sultan Çağırıcı, Abdulkadir Koçer, Levent Gül, Ülkü Türk Börü, Talip Asil
doi: 10.5505/tbdhd.2012.36855  Sayfalar 46 - 48

LookUs & Online Makale
w