ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 19 Issue : 2 Year : 2022


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 19 (2)
Cilt: 19  Sayı: 2 - Ağustos 2013
DERLEME
1.
Yeni Antikoagülanlar Perspektifinde Atriyal Fibrilasyon ve İnme
Atrial fibrillation and stroke in the perspective of new oral anticoagulants
Demet Funda Baş, Mehmet Akif Topçuoğlu, Ethem Murat Arsava
doi: 10.5505/tbdhd.2013.33042  Sayfalar 35 - 45

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
2.
Deneysel Serebral İskemi-Reperfüzyon Hasarında Bosentanın Koruyucu Etkisi
Protective Effect Of Bosentan In Experimental Cerebral Ischemia-Reperfusion Injury
Eser Ataş, Hasan Hüseyin Özdemir, Caner F. Demir, M. Said Berilgen, Oktay Kapan, Bekir Akgün, Tuncay Kuloğlu
doi: 10.5505/tbdhd.2013.54254  Sayfalar 46 - 50

3.
Posterior Serebral Arter İnfarktı Sonrası Gelişen Bilişsel Bozulmanın Değerlendirilmesi
Evaluation of Cognitive Impairment After Posterior Cerebral Artery Infarction
Nilgün Çınar, Şevki Şahin, Tuğba O. Önay, Kübra Batum, Sibel Karşıdağ
doi: 10.5505/tbdhd.2013.10820  Sayfalar 51 - 55

4.
İskemik serebrovasküler hastalıklarla Chlamydia pneumoniae enfeksiyonları arasındaki ilişkinin araştırılması
Investigation of the relation between ischemic cerebrovascular disease and Chlamydia pneumoniae infections
Murat Çalık, Yavuz Uyar, Musa Kazım Onar, Murat Günaydın
doi: 10.5505/tbdhd.2013.68552  Sayfalar 56 - 63

KISA RAPOR
5.
Non-Anevrizmal Perimezensefalik Subaraknoid Kanama: 6 Olgu
Non-Aneurysmal Perimesencephalic Subarachnoid Hemorrhage: 6 Cases
Özlem Selçuk, Murat Çabalar, Betül Güveli, Vildan Güzel, Büşra Yurtsever, Vildan Yayla, Hatem Hakan Selçuk, Batuhan Kara
doi: 10.5505/tbdhd.2013.38257  Sayfalar 64 - 67

OLGU BILDIRILERI
6.
Beyin sapı iskemisine bağlı izole troklear sinir felci: bir olgu sunumu
Isolated trochlear nerve paralysis due to brainstem ischemia: a case report
Halit Yaşar, Hakan Tekeli, Tolga Biçer, Kemal Kara
doi: 10.5505/tbdhd.2013.62207  Sayfalar 68 - 69

7.
İnme Sonrası Gelişen Akinetik Mutizm Olgusu
Akinetic Mutism Case Following Stroke
Uygar Utku, Besime Utku
doi: 10.5505/tbdhd.2013.85530  Sayfalar 70 - 71

8.
Psödoksantoma elastikumda serebral tutulum; olgu sunumu
Cerebral involvement in pseudoxanthoma elasticum; case report
Eylem Değirmenci, Çağdaş Erdoğan, Atilla Oğuzhanoğlu
doi: 10.5505/tbdhd.2013.70299  Sayfalar 72 - 75

LookUs & Online Makale
w