ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 19 Issue : 3 Year : 2022


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 19 (3)
Cilt: 19  Sayı: 3 - Aralık 2013
DERLEME
1.
Obstrüktif uyku apne sendromu ve iskemik inme
Obstructive sleep apnea syndrome and ischemic stroke
Gülnur Tekgöl Uzuner, Nevzat Uzuner
doi: 10.5505/tbdhd.2013.93924  Sayfalar 76 - 83

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
2.
İnme ve kadın
Stroke and woman
Gülçin Benbir, Birsen İnce
doi: 10.5505/tbdhd.2013.03522  Sayfalar 84 - 87

3.
İskemik İnmede Metabolik Sendromun sıklığı ve mortaliteye etkisi
Metabolic Syndrome Frequency and Its Effect on Mortality in Ischemic Stroke
Zeynep Yıldız, Hakan Levent Gül, Ülkü Türk Börü
doi: 10.5505/tbdhd.2013.69875  Sayfalar 88 - 94

4.
İzole baş ağrısı bulgusu veren serebral ven trombozları
Headache as the isolated presentation of cerebral venous thrombosis
Çağatay Öncel, Çağdaş Erdoğan, Nedim Ongun, L. Sinan Bir
doi: 10.5505/tbdhd.2013.52714  Sayfalar 95 - 98

OLGU BILDIRILERI
5.
Dev internal karotid arter anevrizmalı bir olgu
A giant internal carotid artery aneurysm: case report
Dilcan Kotan, Gözde Ünal, Saadet Sayan, Pınar Polat, Ayhan Bölük
doi: 10.5505/tbdhd.2013.24008  Sayfalar 99 - 102

6.
Yüzme sonrasında gelişen karotis arter diseksiyonu olgusu: heterozigot MTHFR C677T gen mutasyonunun rolü
A case of carotid artery dissection devoleped after swimming: The role of heterezygote C677T MTHFR gen mutation
Alevtina Ersoy, Emine Rabia Koç, Ülkühan Düzgün, Atilla İlhan
doi: 10.5505/tbdhd.2013.46036  Sayfalar 103 - 107

7.
Hemikore İle Ortaya Çıkan Geçici İskemik Atak olgusu
A Case Of Transient Ischemic Attack Presenting As Hemichroea
Hasan Hüseyin Özdemir, Caner F. Demir, İrem Taşcı, Metin Balduz
doi: 10.5505/tbdhd.2013.68077  Sayfalar 108 - 111

8.
Vertebrobaziler ve Bilateral Karotid Dolikoektazi: Nadir Bir Olgu
Vertebrobasilar And Bilateral Carotid Dolichoectasia: A Rare Entity
Vedat Ali Yürekli, Erdem Gürkaş, Gürdal Orhan, Nihat Şengeze
doi: 10.5505/tbdhd.2013.32932  Sayfalar 112 - 115

LookUs & Online Makale
w