ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 20 Issue : 2 Year : 2022


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 20 (2)
Cilt: 20  Sayı: 2 - Ağustos 2014
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Posterior sirkülasyon infarktı olan hastalarda epileptik nöbetler
Epileptic seizures in patients with a posterior circulation infarct
Yüksel Kaplan, Özden Kamışlı, Suat Kamışlı, Cemal Özcan
doi: 10.5505/tbdhd.2014.64935  Sayfalar 42 - 46

2.
Atriyal fibrilasyonlu inme hastalarında kadın cinsiyetin önemi
Women Sex Importance in Stroke Patients with Atrial Fibrillation
Cemile Handan Mısırlı, Fusun Mayda Domaç, Duygu Özkan, Fatma Güngör, Tamer Bayram
doi: 10.5505/tbdhd.2014.80774  Sayfalar 47 - 51

3.
Serebral Venöz Trombozlu Hastaların Değerlendirilmesi
Evaluation of Patients with Cerebral Venous Sinus Thrombosis
Abdullah Yılgör, Temel Tombul, Aysel Milanlıoğlu
doi: 10.5505/tbdhd.2014.74046  Sayfalar 52 - 55

KISA RAPOR
4.
Gebelik ve Postpartum Dönemde Serebrovasküler Hastalıklar
Cerebrovascular Diseases During Pregnancy and Postpartum Period
Sırma Geyik, Hüseyin Çağlayan Özcan, Mehmet Ali Elçi, Yasemin Ekmekyapar Fırat, Ceren Kuşakçı, Aylin Akçalı
doi: 10.5505/tbdhd.2014.28247  Sayfalar 56 - 59

EDITÖRE MEKTUP
5.
Geridönüşümlü Serebral Vazokonstriksiyon Sendromu: Olgu Resmi
Hasan Hüseyin Kozak, Evren Erdener, Pınar Acar, Demet Funda Baş, Ethem Murat Arsava, Mehmet Akif Topçuoğlu
doi: 10.5505/tbdhd.2014.68442  Sayfalar 60 - 61
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU BILDIRILERI
6.
Orta Serebral Arter İnfarktı Olan Hastada Gelişen Pulmoner Emboli nedeniyle Birinci Haftanın Sonunda Verilen Trombolitik Tedavi: Olgu sunumu
Thrombolytic treatment given at the and of the first week of stroke due to pulmonary embolism in a patient with middlee cerebral artery infarction
Çetin Kürşad Akpınar, Zeynep Bebek, Hakan Doğru, Kemal Balcı
doi: 10.5505/tbdhd.2014.44154  Sayfalar 62 - 64

7.
İskemik serebral enfarktüs sonrası gelişen Ogilvie sendromu olgusu
A case report of Ogilvie's syndrome in an ischemic stroke patient
İlay Hilal Kılıç, İlknur Dönmez, Cihat Uzunköprü, Ayşe Güler, Hadiye Şirin
doi: 10.5505/tbdhd.2014.93063  Sayfalar 65 - 68

8.
Nadir bir iskemik inme nedeni: İntravasküler B hücreli lenfoma
A rare cause of ischemic stroke: Intravasculer B cell lymphoma
Şeyma Çiftçi, Ayşe Güler, Fatma Akkoyun, Tuncer Turhan, Neşe Çelebisoy, Hadiye Şirin, Taner Akalın, Mine Hekimgil, Cem Çallı
doi: 10.5505/tbdhd.2014.80664  Sayfalar 69 - 72

9.
Genç Yaş İskemik İnme Vakasında MTHFR A1298C ve ACE I/D Polimorfizmi
Ischemic stroke in a young man with MTHFR A1298C and ACE I/D polymorphism
Vedat Çilingir, Aysel Milanlıoğlu, Temel Tombul
doi: 10.5505/tbdhd.2014.96658  Sayfalar 73 - 76

LookUs & Online Makale
w