ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 21 Issue : 1 Year : 2022


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 21 (1)
Cilt: 21  Sayı: 1 - Nisan 2015
DERLEME
1.
Atriyal Fibrilasyon ve İnme ile İlişkili ölçeklerin Türkçe uyarlamaları
Turkish version of the scales used for relationship between stroke and atrial fibrillation
Nevzat Uzuner
doi: 10.5505/tbdhd.2015.08370  Sayfalar 1 - 3

2.
İnme Ünitesi: Genel ilkeler ve standartlar
Stroke Unit: General principles and standards
Mehmet Akif Topçuoğlu, Ethem Murat Arsava, Atilla Özcan Özdemir, Nevzat Uzuner
doi: 10.5505/tbdhd.2015.30932  Sayfalar 4 - 22

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
3.
Akut İskemik İnme Hastalarında Asetil Salisilik Asit Direnci ve Risk Faktörleri
Acetylsalycylic Acid Resistance and Risk Factors in Acute Ischemic Stroke Patients
Yıldız Arslan, Tahir Kurtuluş Yoldaş, Yaşar Zorlu, Hilal Sipahi
doi: 10.5505/tbdhd.2015.41736  Sayfalar 23 - 29

4.
İnsulin-benzeri büyüme faktörü-1 ve insulin-benzeri büyüme faktör bağlayıcı protein-3 seviyeleri ile iskemik inmeli hastaların klinik prognoz ilişkisi
The Association between Insulin-like Growth Factor-1 and Insulin-like Growth Factor Binding Protein-3 Levels and Clinical Prognosis in Patients with Ischemic Stroke
Hasan Yaşar, Temel Tombul, Aysel Milanlıoğlu
doi: 10.5505/tbdhd.2015.20591  Sayfalar 30 - 35

OLGU BILDIRILERI
5.
Küçük Kortikal İnfarkta Bağlı Nadir Görülen Bir Klinik Tablo: İzole Düşük El
A Rare Clinical Presentation Due to Small Cortical Infarction: Isolated Wrist Drop
Hatice Köse Özlece, Nergiz Hüseyinoğlu
doi: 10.5505/tbdhd.2015.05706  Sayfalar 36 - 39

6.
Tek taraflı ani işitme kaybı ve anterior inferior serebellar arter enfarktı
Unilateral sudden hearing loss and anterior inferior cerebellar artery infarction
Aslı Ece Çilliler, Hayat Güven, Arzu Aldemir, Selim Selçuk Çomoğlu
doi: 10.5505/tbdhd.2015.74946  Sayfalar 40 - 43

7.
İzole okülomotor sinir felci ile prezente olan dural karotikokavernöz fistül: Olgu sunumu
Dural carotid cavernous sinus fistula presenting as isolated oculomotor nerve palsy: Case report
Şehnaz Arıcı, Aysel Çoban, Tuğçe Angın, Behiye Özer
doi: 10.5505/tbdhd.2015.35229  Sayfalar 44 - 48

8.
Tuberotalamik Arter Oklüzyonuna Bağlı Gelişen Pedünküler Halüsinasyon Olgusu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
A Case of Peduncular Hallucinosis Secondary to a Tuberothalamic Artery Infarction and Review of the Literature
Esengül Liman, Ufuk Emre, Özgür Osman Yalın, Taşkın Güneş, Şirin Saçak, Aysel Kaya Tekeşin
doi: 10.5505/tbdhd.2015.54376  Sayfalar 49 - 52

9.
Difüzyon ağırlıklı görüntüleme semptomatik ve asemptomatik serebral mikrokanamaların ayrımını sağlar: Akut semptomatik pontin mikrokanamalı bir olgu sunumu
Difusion weighted imaging characteristics differentiate acute symptomatic cerebral microbleeds from silent microbleeds: An acute pontine microhemorrhage case presentation
Arda Yılmaz, Mehmet Akif Topçuoğlu, Ethem Murat Arsava
doi: 10.5505/tbdhd.2015.03016  Sayfalar 53 - 55

10.
Endovasküler tedaviye rağmen locked-in sendromu gelişen akut baziler trombozlu olgu.
A case with basilar artery thrombosis resulted in Locked-in syndrome in spite of endovascular treatment
Yusuf İnanç, Semih Giray, Zülfikar Arlıer, Özcan Kocatürk
doi: 10.5505/tbdhd.2015.88700  Sayfalar 56 - 59

LookUs & Online Makale
w