ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 21 Issue : 2 Year : 2022


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 21 (2)
Cilt: 21  Sayı: 2 - Ağustos 2015
DERLEME
1.
İnmede Birincil Koruma: Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği İnme Tanı Ve Tedavi Kılavuzu – 2015
Primary Prevention Of Stroke: Guidelines Of Turkish Society Of Cerebrovascular Diseases – 2015
Nevzat Uzuner, Sevin Balkan, Levent Güngör, Babür Dora, Vesile Öztürk, Canan Togay Işıkay, Bijen Nazlıel, Özlem Çoşkun, Zekeriya Alioğlu, Ufuk Can, İpek Midi, Şerefnur Öztürk, Mehmet Zülküf Önal, Ali Ünal, Kürşad Kutluk
doi: 10.5505/tbdhd.2015.97268  Sayfalar 60 - 67

2.
İnme Hastalarına İlk Müdahale: Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği İnme Tanı Ve Tedavi Kılavuzu – 2015
Early Management Of Patients With Acute Stroke: Guidelines Of Turkish Society Of Cerebrovascular Diseases – 2015
Bijen Nazlıel, Levent Güngör, Mehmet Akif Topçuoğlu, Reha Tolun, Vesile Öztürk, Kürşad Kutluk, Nevzat Uzuner
doi: 10.5505/tbdhd.2015.63835  Sayfalar 68 - 73

3.
Tanı Yöntemleri: Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği İnme Tanı Ve Tedavi Kılavuzu – 2015
Diagnostic Procedures: Guidelines Of Turkish Society Of Cerebrovascular Diseases – 2015
Babür Dora, Mehmet Zülküf Önal, Ethem Murat Arsava, Özge Yılmaz, Kürşad Kutluk, Nevzat Uzuner
doi: 10.5505/tbdhd.2015.83723  Sayfalar 74 - 79

4.
İskemik İnme Tanısı: Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği İnme Tanı Ve Tedavi Kılavuzu – 2015
Diagnosis Of Ischemic Stroke: Guidelines Of Turkish Society Of Cerebrovascular Diseases – 2015
Ethem Murat Arsava, Vesile Öztürk, Kürşad Kutluk, Nevzat Uzuner
doi: 10.5505/tbdhd.2015.77486  Sayfalar 80 - 84

5.
Hemorajik İnme Tanısı: Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği İnme Tanı Ve Tedavi Kılavuzu – 2015
Diagnosis Of Hemorrhagic Stroke: Guidelines Of Turkish Society Of Cerebrovascular Diseases – 2015
İsmet Melek, Nazire Afşar, Levent Güngör, Mustafa Gökçe, Ufuk Utku, Kürşad Kutluk, Nevzat Uzuner
doi: 10.5505/tbdhd.2015.27928  Sayfalar 85 - 88

6.
İnme Ünitesinde Genel İnme Tedavisi: Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği İnme Tanı Ve Tedavi Kılavuzu – 2015
General Stroke Management In Stroke Unit: Guidelines Of Turkish Society Of Cerebrovascular Diseases – 2015
Mehmet Akif Topçuoğlu, Ufuk Utku, Birsen İnce, Atilla Özcan Özdemir, Demet Funda Baş, Kürşad Kutluk, Nevzat Uzuner
doi: 10.5505/tbdhd.2015.39358  Sayfalar 89 - 92

7.
Özel İskemik İnme Tedavisi: Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği İnme Tanı Ve Tedavi Kılavuzu – 2015
Specific Management of Ischemic Stroke: Guidelines Of Turkish Society Of Cerebrovascular Diseases – 2015
Atilla Özcan Özdemir, Erdem Yaka, Reha Tolun, Semih Giray, Levent Güngör, Kürşad Kutluk, Nevzat Uzuner
doi: 10.5505/tbdhd.2015.72692  Sayfalar 93 - 98

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
8.
Posthemiplejik distoni: 12 hastanın klinik ve radyolojik verileri
Posthemiplegic dystonia: clinical and radiological data of 12 patients
Gülçin Benbir Şenel, Sibel Özekmekçi, Güneş Kızıltan, Özdem Ertürk, Hülya Apaydın, Sibel Ertan, Birsen İnce, Melda Bozluolcay
doi: 10.5505/tbdhd.2015.33043  Sayfalar 99 - 102

9.
Klopidogrel Direnci Mevcut Hastalarda Eşlikçi Komorbiditelerin ve Kullanılan İlaçların Etkilerinin Sorgulanması
Analyzing the Effect of Comorbidities and Drug Usage in Clopidogrel Unresponsive Patients
Eda Kılıç Çoban, Elmir Xanmemmedow, Aysun Soysal
doi: 10.5505/tbdhd.2015.27146  Sayfalar 103 - 107

10.
Lise öğretmenlerinde inme alarm belirtileri ve risk faktörleri farkındalığı
Stroke warning signs and awareness of risk factors in high-school teachers
Gülistan Çelik, Sakine Boyraz
doi: 10.5505/tbdhd.2015.65265  Sayfalar 108 - 118

OLGU BILDIRILERI
11.
Olgu sunumu: Tek taraflı izole pitoz; orta beyin infarktına bağlı parsiyel fasiküler tutulum
Case report: Isolated unilateral pitosis; involvement of partial fasiculer due to midbrain infarction
Cennet Nalan Kuş Soyder, Refik Kunt
doi: 10.5505/tbdhd.2015.81300  Sayfalar 119 - 122

12.
Subaraknoid Kanama ile Prezente Olan Serebral Ven Trombozu
Cerebral Venous Thrombosis Presenting with Subracnoid Hemorrhage.
Esra Eruyar, Yeşim Sücüllü Karadağ, Şule Bilen, Zeynep Neşe Öztekin, Fikri Ak
doi: 10.5505/tbdhd.2015.48569  Sayfalar 123 - 127

13.
Motosiklet kazası sonrası femur kırığı ile ilişkili yaygın serebral yağ embolisi sendromu: Olgu sunumu
A case of multiple cerebral fat embolism syndrome associated with femoral fracture after motorcycle accident
Yılmaz İnanç, Yusuf İnanç, Zülfikar Arlıer, Semih Giray, Özcan Kocatürk
doi: 10.5505/tbdhd.2015.78941  Sayfalar 128 - 132

14.
Transkranial renkli Doppler ultrasonografide sinyal tespit edilememesi beyin ölümü klinik tanısı doğrulayıcı bir bulgu olabilir: Olgu sunumu
Absence of Doppler signal in transcranial color-coded ultrasonography may be confirmatory for brain death: A case report
Mehmet Akif Topçuoğlu, Ethem Murat Arsava
doi: 10.5505/tbdhd.2015.85856  Sayfalar 133 - 137

15.
HIV enfeksiyonlu hastada stroke
Stroke in a Patient With HIV Infection
Buse Rahime Hasırcı, Dilek Ağırcan, Münevver Okay, İrem Bıçakçı, Asuman Orhan Varoğlu, Abdulkadir Koçer
doi: 10.5505/tbdhd.2015.96268  Sayfalar 138 - 141

16.
Kardiyak Tutulum Sonrası Gelişen İskemik İnme: Emery Dreifuss Hastası
Ischemic Stroke Due to Cardiac Involvement: Emery Dreifuss Patient
Ersin Kasım Ulusoy, Tolga Kunak, Şule Bilen, Fikri Ak
doi: 10.5505/tbdhd.2015.47450  Sayfalar 142 - 145

LookUs & Online Makale
w