ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 21 Issue : 3 Year : 2022


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 21 (3)
Cilt: 21  Sayı: 3 - Aralık 2015
DERLEME
1.
Özel hemorajik inme tedavisi: Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği inme tanı ve tedavi kılavuzu – 2015
Specific management of hemorrhagic stroke: guidelines of Turkish Society of Cerebrovascular Diseases – 2015
Levent Güngör, Nazire Afşar, Mehmet Akit Toğçuoğlu, İsmet Melek, Mustafa Gökçe, Füsun Mayda Domaç, Kürşad Kutluk, Nevzat Uzuner
doi: 10.5505/tbdhd.2015.92905  Sayfalar 146 - 152

2.
Komplikasyonların Tedavisi ve Yoğun Bakım: Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği İnme Tanı ve Tedavi Kılavuzu – 2015
Management Of Complications And Intensive Care: Guidelines Of Turkish Society Of Cerebrovascular Diseases – 2015
Ayşe Güler, Nilda Turgut, Suat Topaktaş, Mehmet Akif Topçuoğlu, Hadiye Şirin, Ayşe Sağduyu Kocaman, Kürşad Kutluk, Nevzat Uzuner
doi: 10.5505/tbdhd.2015.86547  Sayfalar 153 - 160

3.
İkincil Koruma: Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği İnme Tanı Ve Tedavi Kılavuzu – 2015
Secondary Prevention: Guidelines Of Turkish Society Of Cerebrovascular Diseases – 2015
Kürşad Kutluk, Sevin Balkan, Özlem Coşkun, İsmet Melek, Levent Güngör, Babür Dora, Vesile Öztürk, Beiejn Nazlıel, Zekeriya Alioğlu, Ufuk Can, İpek Midi, Canan Togay Işıkay, Şerefnur Öztürk, Talip Asil, Nevzat Uzuner
doi: 10.5505/tbdhd.2015.83997  Sayfalar 161 - 168

4.
İnme Sonrası: Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği İnme Tanı Ve Tedavi Kılavuzu – 2015
After Stroke: Guidelines Of Turkish Society Of Cerebrovascular Diseases – 2015
Mustafa Bakar, Mehmet Fatih Özdağ, İsmet Melek, Derya Uludüz, Gülnur Tekgöl Uzuner, Onur Armağan, Merih Özgen, Nilda Turgut, Baki Göksan, Kürşad Kutluk, Nevzat Uzuner
doi: 10.5505/tbdhd.2015.65487  Sayfalar 169 - 179

5.
Komorbidite: Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği İnme Tanı Ve Tedavi Kılavuzu – 2015
Comorbidity: Guidelines Of Turkish Society Of Cerebrovascular Diseases – 2015
Derya Uludüz, Gülnur Tekgöl Uzuner, Gülçin Benbir, Baki Göksan, Ali Kemal Erdemoğlu, Kürşad Kutluk, Nevzat Uzuner
doi: 10.5505/tbdhd.2015.96720  Sayfalar 180 - 184

6.
Skalalar: Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği İnme Tanı Ve Tedavi Kılavuzu – 2015
Scales: Guidelines Of Turkish Society Of Cerebrovascular Diseases – 2015
Murat Sümer, Gülçin Benbir, Ufuk Can, Kürşad Kutluk, Nevzat Uzuner
doi: 10.5505/tbdhd.2015.59354  Sayfalar 185 - 188

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
7.
Akut iskemik inmeli olgularda Kocatepe Üniversitesi Nöroloji Kliniği’nin İntravenöz trombolitik tedavi deneyimleri
Intravenous thrombolytic treatment experiences in patients with acute ischemic stroke at the University of Kocatepe, Neurology Clinics
Serdar Oruc, Hayri Demirbaş, Mehmet Yaman, Özge Yilmaz Küsbeci, Oya Akpınar Oruç, Kamil Tünay, Ceren Günebakan
doi: 10.5505/tbdhd.2015.73645  Sayfalar 189 - 193

8.
Hastane Öncesi Süreçte Trombolitik Tedavi Önündeki Engeller Ve Çözüm Önerileri
Pre-hospital Obstacles in Thrombolytic Therapy and Suggested Solutions
Betül Tekin Güveli, Merve Yatmazoğlu, Erkan Acar, Songül Şenadım, Eda Çoban, Cengiz Dayan, Dilek Ataklı, Aysun Soysal, Sevim Baybaş
doi: 10.5505/tbdhd.2015.96530  Sayfalar 194 - 197

EDITÖRE MEKTUP
9.
Bilateral paramedian talamik infarkta bağlı izole bilateral pitoz
Isolated bilateral ptosis due to bilateral paramedian thalamic infarction
Cennet Nalan Soyder, Refik Kunt
doi: 10.5505/tbdhd.2015.25238  Sayfalar 198 - 199
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU BILDIRILERI
10.
İskemik İnme ile Prezente olan Aort Diseksiyonu: Bir Olgu Sunumu
Aortic Dissection presenting as ischemic stroke: A case report
Çetin Kürşad Akpınar, Hakan Doğru
doi: 10.5505/tbdhd.2015.41636  Sayfalar 200 - 203

11.
Behçet Hastalığına Bağlı Serebral Venöz Trombüs Manyetik Rezonans Bulguları ve Suseptibilite-Ağırlıklı Görüntülemenin Önemi: Olgu Sunumu
Magnetic Resonance Imaging Findings in Cerebral Venous Thrombosis due to Behcet's Disease and the Importance of Susceptibility-Weighted Imaging: Case Report
Mehmet Deniz Bulut, Alpaslan Yavuz, Aysel Milanlıoğlu, Aydın Bora, İsmail Gülşen
doi: 10.5505/tbdhd.2015.07830  Sayfalar 204 - 209

12.
Sildenafil: Akut İskemik İnmeye Neden Olabilir mi? Olgu Sunumu
Sildenafil: Can Cause Acute Ischaemic Stroke? A Case Report
Zeynep Özözen Ayas, Kıyasettin Asil, Ayhan Bölük
doi: 10.5505/tbdhd.2015.08769  Sayfalar 210 - 212

13.
Tanıda yanılgıya yol açan yaygın Serebral Ödem Bulgusu; Psödo-subaraknoid Kanama
Pseudo subarachnoid Hemorrhage: A Finding of Diffuse Cerebral Edema Leading to Misdiagnosis
Eda Kılıç Çoban, Hatem Hakan Selçuk, Yeşim Kaykı, Aysun Soysal
doi: 10.5505/tbdhd.2015.07078  Sayfalar 213 - 216

14.
Serebellar İnfarkt Sonrası Gelişen ‘EVET EVET BAŞ TREMORU’ Olgusu
‘YES YES HEAD TREMOR’ case developing after cerebellar infarction
Uygar Utku, Erdem Özyurt, Hamza Şahin, Ramazan Şencan, Sabriye Özçekiç, Deniz Tuncel, Mustafa Gökçe
doi: 10.5505/tbdhd.2015.92053  Sayfalar 217 - 218

LookUs & Online Makale
w