ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 22 Issue : 2 Year : 2022


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 22 (2)
Cilt: 22  Sayı: 2 - Ağustos 2016
DERLEME
1.
FLAIR Vasküler Hiperintensite
Fluid-Attenuated Inversion Recovery Vascular Hyperintensity
Hasan Hüseyin Karadeli, Muhammed Emin Özcan
doi: 10.5505/tbdhd.2016.19870  Sayfalar 45 - 48

2.
Serebral Venöz Sinüs Trombozlarının Tedavisinde Yeni Oral Antikoagülan İlaçlar
New Oral Anticoagulant Drugs for the Treatment of Cerebral Venous Sinus Thrombosis
Birsen İnce
doi: 10.5505/tbdhd.2016.83097  Sayfalar 49 - 51

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
3.
İnme sonrası geç başlangıçlı Nonkonvulsif Status Epileptikus: 9 olgunun incelenmesi
Post stroke late onset Non-convulsive status epilepticus: analysis of 9 cases
Eylem Özaydın Göksu, Fatma Genç, Nesrin Atiş, Abidin Erdal, Elif Sarıönder Gencer, Yasemin Biçer Gömceli
doi: 10.5505/tbdhd.2016.31932  Sayfalar 52 - 55

KISA RAPOR
4.
Rüptüre olmuş distal anterior serebral arter anevrizmaları: Olgu serisi
Ruptured Distal Anterior Cerebral Artery Aneurysms: Case series
Mehmet Seçer, Murat Ulutaş, Kadir Çınar
doi: 10.5505/tbdhd.2016.29974  Sayfalar 56 - 60

5.
Yoğun Bakım Hastalarında Gelişen Akut Bakteriyel Parotitis: Dört Olgu Sunumu
Acute Bacterial Parotitis in Intensive Care Patients: Four Case Reports
Çetin Kürşad Akpınar, Hakan Doğru, Kemal Balcı, Levent Güngör
doi: 10.5505/tbdhd.2016.92485  Sayfalar 61 - 64

EDITÖRE MEKTUP
6.
Akut, Progresif ve Nadir Görülen Bir Serebrovasküler Hastalık: Derin Serebral Ven Tombozu
An Acute, Progressive and Rarely Seen Cerebrovascular Disease: Deep Cerebral Vein Thrombosis
Hatice Köse Özlece, Musrafa Gök, Ürfettin Huseyinoglu, Ayşenur Yeksan, Cafer Mutlu Sarıkaş, Nergiz Hüseyinoglu, Yusuf Ehi
doi: 10.5505/tbdhd.2016.93685  Sayfalar 65 - 67
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU BILDIRILERI
7.
İzole iskemik optik nöropati ile prezente olan karotis arter diseksiyonu olgusu
Dissection of internal carotid artery presenting as isolated ischaemic optic neuropathy.
Serdar Oruc, Mustafa Doğan, Hayri Demirbaş, Önder Akçi, Irmak Ceviz, Mehmet Yaman
doi: 10.5505/tbdhd.2016.93695  Sayfalar 68 - 72

8.
Akut anterior spinal arter oklüzyonu: Difüzyon MR lezyon karakteristikleri ve zaman içindeki değişimi
Acute anterior spinal artery occlusion: Temporal evolution of diffusion MRI lesion characteristics
Halil Önder, Ethem Murat Arsava, Rahsan Göçmen, Kader Karlı Oğuz, İrsel Tezer, Mehmet Akif Topçuoğlu
doi: 10.5505/tbdhd.2016.41275  Sayfalar 73 - 77

9.
Kronik bilinç bozukluğu ayırıcı tanısında fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme tekniklerinin yeri
Utility of functional magnetic resonance imaging techniques in the diagnosis of chronic consciousness disorders
Halil Önder, Ethem Murat Arsava, Demet Funda Baş, Kader Karlı Oğuz, Mehmet Akif Topçuoğlu
doi: 10.5505/tbdhd.2016.96168  Sayfalar 78 - 82

10.
Preeklampsi varlığında PRES –SVT birlikteliği-bir olgu sunumu
Association of PRES with SVT in the presence of pre-eclampsia: a case report
Ayşın Kısabay, Deniz Atılgan, Deniz Selçuki
doi: 10.5505/tbdhd.2016.96967  Sayfalar 83 - 87

11.
Düşük el ile prezente olan iskemik inme: Bir vaka sunumu
Wrist drop as presentation of ischemic stroke: A case report
Meltem Karacan, Faik Ilik, Murat Gönen
doi: 10.5505/tbdhd.2016.87609  Sayfalar 88 - 90

LookUs & Online Makale
w