ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 22 Issue : 3 Year : 2022


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 22 (3)
Cilt: 22  Sayı: 3 - aralık 2016
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Bir Devlet Hastanesi Bakış Açısıyla Akut İskemik İnmede İntravenöz Trombolitik Tedavi
Treatment with Intravenous Thrombolysis in Acute Ischemic Stroke Through the Perspective of a State Hospital
Refik Kunt
doi: 10.5505/tbdhd.2016.47550  Sayfalar 91 - 99

2.
Progresif İskemik İnme: Klinik Özellikler ve Tirofiban Tedavisinin Kısa ve Uzun Dönem Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Progressive Ischemic Stroke: Clinical Features and Evaluation of Short-and Long- Term Tirofiban Therapy
Turgay Demir, Mehmet Balal, Aygül Tantik Pak, Şebnem Bıçakçı
doi: 10.5505/tbdhd.2016.63308  Sayfalar 100 - 106

EDITÖRE MEKTUP
3.
Malin sinüs ven trombozu ve dekompresif kraniektomi
Malign sinus vein thrombosis and decompressive craniectomy
Şeyma Çiftçi, Ayşe Güler, Hadiye Şirin, Erkin Özgiray
doi: 10.5505/tbdhd.2016.29591  Sayfalar 107 - 109
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU BILDIRILERI
4.
Trombotik Trombositopenik Purpura ve İskemik İnme: Olgu Sunumu
Thrombotic Thrombocytopenic Purpura and Ischemic Stroke: A Case Report
Caner Baydar, Hafize Nalan Güneş, Ufuk Atak Dönger, Tahir Kurtuluş Yoldaş
doi: 10.5505/tbdhd.2016.18894  Sayfalar 110 - 112

5.
İzole Ulnar Sinir Paralizisini Taklit Eden İskemik İnme Olgusu
Report of Ischemic Stroke Mimicking Isolated Ulnar Nerve Paralysis
Çetin Kürşad Akpınar, Ahmet Yılmaz, Hakan Doğru, Emrah Aytaç
doi: 10.5505/tbdhd.2016.50570  Sayfalar 113 - 115

6.
Sağ elini kullanan hastada sağ temporo-oksipital hematom sonrası gelişen saf aleksi
Pure alexia after right temporo-occipital hemorrhage in a right-handed female
Buse Rahime Hasırcı, Dilek Ağırcan, Abdülkadir Koçer
doi: 10.5505/tbdhd.2016.92005  Sayfalar 116 - 118

7.
Derin Venöz Yapıların Trombozuna Sekonder Bilateral Talamik İnfarkt ile İzlenen İki Olgunun Sunumu
Bilateral Thalamic Infarction that is Secondary Thrombosis to the Deep Venous Structures: Report of two cases
Serdar Oruc, Birsen Beyazıt, Mehtap Beker Acay, Hayri Demirbaş, Irmak Ceviz, Mehmet Yaman
doi: 10.5505/tbdhd.2016.30974  Sayfalar 119 - 125

8.
Sekonder Santral Sinir Sistem Vaskülitin İzole Magnetik Rezonans Bulgusu Olarak Leptomeningeal Tutulum: Olgu Sunumu
Leptomeningeal Enhancement As A Sole Magnetic Resonance Imaging Finding of Secondary Central Nervous System Vasculitis: A Case Report
Arsida Bajrami, Filiz Azman, Batuhan Kara, Hatem Hakan Selcuk, Murat Çabalar, Vildan Ayse Yayla
doi: 10.5505/tbdhd.2016.43265  Sayfalar 126 - 128

9.
Progresif Paraparezi Ve İdrar Retansiyonun Nadir Bir Sebebi: Spinal Arteriovenöz Fistül – Olgu Sunumu
A Rare Cause Of Progressıve Paraparesis And Urinary Retention: Spinal Dural Arteriovenous Fistula- Case Report
Sırma Geyik, Feyza Gelebek, Tolgahan Kaya, Akif Şirikçi, Münife Neyal
doi: 10.5505/tbdhd.2016.81994  Sayfalar 129 - 132

10.
Intraserebral Anevrizmanın Endovaskuler Tedavi Sonrası Gelişen İskemiye Ikincil Olarak Gelişen Bilateral Hipertrofik Olivar Dejenerasyon: Olgu Sunumu
Bilateral Hypertrophic Olivary Degeneration Secondary to Ischemia Following Endovascular Treatment Of Cerebral Aneurysm: A Case Report
Arsida Bajrami, Batuhan Kara, Hatem Hakan Selcuk, Beyza Arslan, Murat Çabalar, Vildan Ayse Yayla
doi: 10.5505/tbdhd.2016.60362  Sayfalar 133 - 135

LookUs & Online Makale
w