ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 23 Issue : 2 Year : 2022


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 23 (2)
Cilt: 23  Sayı: 2 - Ağustos 2017
DERLEME
1.
İskemik İnmede Kök Hücre Tedavileri
Stem Cell Therapies in Ischemic Stroke
Birsen İnce
doi: 10.5505/tbdhd.2017.38233  Sayfalar 46 - 50

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
2.
İnmeli Hastalarda Uyku Kalitesi, Anksiyete ve Depresyonun İncelenmesi
Examination of Sleep Quality, Anxiety and Depression in Stroke Patients
Esra Dogru Huzmeli, Elif Tugba Sarac
doi: 10.5505/tbdhd.2017.81905  Sayfalar 51 - 55

3.
Serebral anevrizmayla birlikte olan ve olmayan subaraknoid kanamaların demografik ve klinik özellikleri
Demographic and clinical features of subarachnoid hemorrhages with and without cerebral aneurysm
Ali Yilmaz, Ayca Ozkul
doi: 10.5505/tbdhd.2017.05025  Sayfalar 56 - 61

KISA RAPOR
4.
Cinsel Aktivite Başağrısı: Olgular Eşliğinde Güncel Bir Bakış
Headache Associated With Sexual Activity: A Current Overview Accompanied By Cases
Ali Akyol, Saliha Yeter Amasyali, Ahmet Şair, Ayça Özkul
doi: 10.5505/tbdhd.2017.92063  Sayfalar 62 - 67

OLGU BILDIRILERI
5.
Benedikt Sendromu: Nadir Bir Olgu Sunumu
Benedikt's Syndrome: A Rare Case Report
Aslı Aksoy Gündoğdu, Dilcan Kotan
doi: 10.5505/tbdhd.2017.48379  Sayfalar 68 - 70

6.
Parapleji ile Prezente olan Spinal Epidural Hematom: İki Farklı Etiyoloji ve Tedavi Yaklaşımı
Spinal Epidural Hematoma Presenting with Paraplegia: Two Different Etiologies and Treatment Approaches
Çetin Kürşad Akpınar, Hakan Doğru, Kemal Balcı, Levent Güngör
doi: 10.5505/tbdhd.2017.16046  Sayfalar 71 - 74

7.
Karotis artere stent yerleştirme sonrasında ilişkili görüntüleme bulgusu olmaksızın sol orta serebral arter enfarktını taklit eden geçici nörolojik defisitler: Bir olgu sunumu
Transient neurological deficits mimicking left middle cerebral artery infarct after carotid artery stenting without associated imaging findings: A case report
Melek Kandemir, M. Savaş Tepe, Z. Betül Yalçıner
doi: 10.5505/tbdhd.2017.42275  Sayfalar 75 - 79

8.
Akut iskemik inmede uygulanan intravenöz rekombinant doku plazminojen aktivatörü sonrası oluşan dil şişmesi olgusu
A case of tongue swelling after intravenous recombinant tissue plasminogen activator administration for acute ischemic stroke
Murat Çabalar, Hülya Ertaşoğlu Toydemir, Anıl Özkaya, Hacı Ali Erdoğan, Vildan Yayla
doi: 10.5505/tbdhd.2017.58070  Sayfalar 80 - 82

9.
Başağrısı ve İnme Atağı ile Presente Olan Bir POEMS Olgusu
A POEMS Case Presenting with Headache and Stroke
Zehra Arıkan, Ece Tünerir, Utku Oğan Akyıldız, Zahid Bolaman, Ali Akyol
doi: 10.5505/tbdhd.2017.59454  Sayfalar 83 - 86

LookUs & Online Makale
w