ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 23 Issue : 3 Year : 2022


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 23 (3)
Cilt: 23  Sayı: 3 - Aralık 2017
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
İntraserebral hematomlarda görülen mikrokanamaların prognoz üzerindeki etkisi ve risk faktörleri analizi
The effect of cerebral microbleeds on prognosis in intracerebral hematomas and analysis of risk factors
Yıldız Arslan, Asena Ahen, Hilal Şahin, Ufuk Şener, Figen Tokuçoğlu, Yaşar Zorlu
doi: 10.5505/tbdhd.2017.50470  Sayfalar 87 - 90

KISA RAPOR
2.
Spinal dural arteriovenöz fistül deneyimimiz: 4 Olgu Sunumu
Our experience of spinal dural arteriovenous fistula: 4 case reports
Zeynep Ezgi Balçık, Merve Yatmazoğlu, Songül Şenadım, Mücahid Erdoğan, Hatem Hakan Selçuk, Batuhan Kara, Hayrunisa Dilek Ataklı
doi: 10.5505/tbdhd.2017.99705  Sayfalar 91 - 96

OLGU BILDIRILERI
3.
İnternal Karotis Arter Oklüzyonunun Spontan Rekanalizasyonu: Bir Olgu sunumu
Spontan Recanalization of Internal Carotis Artery Occlusion: A Case Report
Özlem Aykaç, Utku Cenikli, Fatma Ger, Atilla Özcan Özdemir
doi: 10.5505/tbdhd.2017.71473  Sayfalar 97 - 100

4.
Dev kistik Virchow-Robin boşluklarına ikincil demans ve parkinsonizm olgusu
Dementia and parkinsonism case secondary to giant cystic Virchow-Robin spaces
Fatma Nazlı Durmaz Çelik, Ahmet Ubur, Elif Göksu Yiğit Tekkanat, Demet İlhan Algın, Mehmet Yörübulut, Serhat Özkan
doi: 10.5505/tbdhd.2017.05924  Sayfalar 101 - 105

EDITÖRE MEKTUP
5.
Muhtemelen Deli Bal Zehirlenmesine Bağlı Gelişen İskemik İnme Olgusu
Ischemic Stroke Due To Possible Andromedotoxine Poisoning
Çetin Kürşad Akpınar, Handan Akar, Erdem Gürkaş, Emrah Aytaç
doi: 10.5505/tbdhd.2017.25338  Sayfalar 106 - 107
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale
w