ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 24 Issue : 1 Year : 2022


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 24 (1)
Cilt: 24  Sayı: 1 - Nisan 2018
DERLEME
1.
Endovasküler Tedavide Anestezi Stratejileri
Anesthesia Strategies in Endovascular Treatment
Zehra Uysal Kocabaş, Özlem Aykaç, Ezgi Sezer Eryıldız, Recep Baydemir, Atilla Özcan Özdemir
doi: 10.5505/tbdhd.2018.96158  Sayfalar 1 - 7

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
2.
İntrakranial anevrizması olan ve olmayan hastaların beyinlerindeki anterior dolaşımın anatomik varyasyonları
Anatomical variations of anterior circulation in the brains of patients with and without intracranial aneurysm
Ali Yılmaz, Ayca Ozkul
doi: 10.5505/tbdhd.2018.54154  Sayfalar 8 - 13

3.
Üçüncü Basamak Bir Nöroloji Kliniğinin Karotis Arter Stentlemesi Deneyiminin Retrospektif Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of Carotid Artery Stenting Experience of a Third Stage Neurology Clinic
Gökhan Özdemir, Nazım Kızıldağ, Ahmet Hakan Ekmekci, Haluk Gümüş, Recep Aygül, Şerefnur Öztürk
doi: 10.5505/tbdhd.2018.95867  Sayfalar 14 - 18

4.
Subaraknoid Hemorajili hastalarda mortaliteyi öngörmede Nötrofil / Lenfosit ve Lenfosit / Platelet Oranının Durumu
Admission Neutrophil to Lymphocyte and Platelet to Lymphocyte Ratio as a predictor of mortality in patients with Subarachnoid Hemorrhage
Ali Yılmaz, Ayca Ozkul
doi: 10.5505/tbdhd.2018.57338  Sayfalar 19 - 25

5.
Ortalama Platelet Hacminin Kriptojenik İskemik İnmeli Hastalarda Altta Yatabilen Paroksismal Atriyal Fibrilasyon ile Korelasyonunun Araştırılması
The investigation of correlation between mean platelet volume and paroxysmal atrial fibrillation in patients with cryptogenic ischemic stroke
Burcu Yüksel, Eylem Özaydın Göksu, Elif Uygur Küçükseymen, Murat Esin, Ali Ünal, Ahmet Genç, Aylin Yaman
doi: 10.5505/tbdhd.2018.16056  Sayfalar 26 - 30

KISA RAPOR
6.
Akut inmede fluktuasyon gösteren bir inme formu: Kapsüler uyarı sendromu
A stroke form fluctuating in acute stroke: Capsular warning syndrome
Seda Bostan, Özlem Aykaç, Fatma Ger, Ezgi Sezer Eryıldız, Zehra Uysal Kocabaş, Atilla Özcan Özdemir
doi: 10.5505/tbdhd.2018.02411  Sayfalar 37 - 41

OLGU BILDIRILERI
7.
Sıradışı bir birliktelik mediyal medüller sendrom ve hemipleji cruciata; olgu sunumu
An unusual occurance medial medullary syndrome and hemiplegia cruciata; case report
Mehmet Balal, Kezban Aslan, Meltem Demirkıran
doi: 10.5505/tbdhd.2018.09226  Sayfalar 42 - 45

LookUs & Online Makale
w