ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 24 Issue : 2 Year : 2022


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 24 (2)
Cilt: 24  Sayı: 2 - Ağustos 2018
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Genç İskemik İnmeli Hastalarda Patent Foramen Ovale
Patent Foramen Ovale in Young Patients with Ischemic Stroke
Zeynep Özözen Ayas, Aslı Aksoy Gündoğdu, Çağın Mustafa Üreyen
doi: 10.5505/tbdhd.2018.21548  Sayfalar 46 - 51

2.
Seksen Yaş Üstü Hastalarda Supraaortik Stentleme Tecrübelerimiz
Supra-aortic Stenting Experiences in Over Eighty Year Old Patients
Yusuf İnanç, Serhan Yıldırım, Semih Giray, Ertan Karaçay
doi: 10.5505/tbdhd.2018.97658  Sayfalar 52 - 57

3.
İnme Hastalarına Yapılan Serebral Dijital Substraksiyon Anjiografi Bulguları
Findings of Cerebral Digital Substraction Angiography in Patient with Ischemic Stroke
Cemile Buket Tuğan Yıldız, Mustafa Gökçe, Yılmaz İnanç, Erdem Özyurt, Sabriye Demirhan Özçekiç
doi: 10.5505/tbdhd.2018.94840  Sayfalar 58 - 61

4.
Selçuk Üniversitesi Nöroloji Kliniğinin Vasküler Girişimsel İşlem Deneyimleri
Experience of Vascular Interventional Procedures of Neurology Clinic of Selcuk University
Gökhan Özdemir
doi: 10.5505/tbdhd.2018.05945  Sayfalar 62 - 66

5.
Büyük Damar Oklüzyonu Olan Minör inmelerde (NIHSS <6) Mekanik Trombektomi
Mechanical Thrombectomy for Minor Stroke Patients (NIHSS<6) With Large Vessel Occlusion
Çetin Kürşad Akpınar, Erdem Gürkaş, Emrah Aytaç, Murat Çalık
doi: 10.5505/tbdhd.2018.24483  Sayfalar 67 - 70

6.
Akut inme geçiren hastalarda hematolojik parametreler ile karotis intima media kalınlığı arasındaki ilişki
Relationship between hematologic parameters and carotid intima media thickness in patients with acute stroke
Yılmaz İnanç, Yusuf İnanç
doi: 10.5505/tbdhd.2018.55376  Sayfalar 71 - 77

OLGU BILDIRILERI
7.
Başağrısı ile prezente olan mukozal lezyonların eşlik ettiği intrakranial venöz malformasyon olgusu
The case of intracranial venos malformation accompanied by mucosal lesions presented with headache
Fergane Memmedova, Esengül Liman, İrem Baş, Ufuk Emre
doi: 10.5505/tbdhd.2018.93723  Sayfalar 78 - 81

8.
Cushing refleksi: Genel anestezi altında yapılan mekanik trombektomi esnasında damar perforasyonun bir işareti
Cushing reflex: A sign of vessel perforation during mechanical thrombectomy performed under general anesthesia
Bedih Balkan, Abdülcelil Gezmiş, Ahmet Tolga Erol, Batuhan Kara, Hatem Hakan Selçuk, Abdulkadir Yektaş
doi: 10.5505/tbdhd.2018.50251  Sayfalar 82 - 86

9.
Aynı seansta vertebral ve karotis arter stentleme olgu sunumu
The case presentation of vertebral and carotid artery stenting at the same session
Gökhan Özdemir, Gözde Öngün, Nazım Kızıldağ, İdris Kocatürk
doi: 10.5505/tbdhd.2018.56933  Sayfalar 87 - 89

LookUs & Online Makale
w