ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 24 Issue : 3 Year : 2022


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 24 (3)
Cilt: 24  Sayı: 3 - Aralık 2018
DERLEME
1.
İnme Başlangıç Zamanının Endovasküler Tedavi Kararı İçin Önemi
Importance of Stroke Onset Time for Endovascular Treatment Decision
Talip Asil, Çiğdem Deniz
doi: 10.5505/tbdhd.2018.83007  Sayfalar 90 - 93

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
2.
Çoklu Sulama Alanı Enfarktlarında Manyetik Rezonans Görüntüleme Lezyon Paterni ve İnme Etiolojisi
Lesion Pattern on Magnetic Resonance Imaging and Stroke Etiology in Multi-territorial Infarctions
Ethem Murat Arsava, Lala Mehdikhanova, Rahşan Göçmen, Kader Karlı Oğuz, Mehmet Akif Topçuoğlu
doi: 10.5505/tbdhd.2018.30502  Sayfalar 94 - 97

3.
Akut iskemik inmeyi tetikleyen faktörler: Pakistan’dan bir çapraz vaka kontrol çalışmasi
Triggering factors of an acute ischemic stroke: A case cross-over study from Pakistan
Qamar Zaman, Maimoona Siddiqui, Kinza Waqar, Naveen Zaidi
doi: 10.5505/tbdhd.2018.72792  Sayfalar 98 - 102

4.
Orta derecede asemptomatik karotis darlığı olan hastalarda progresyon
Determining the progression in moderate asymptomatic carotid stenosis
Eylem Özaydın Göksu, Ahmet Şükrü Alparslan, Burcu Yüksel, Şennur Delibaş Katı, Yasemin Biçer Gömceli
doi: 10.5505/tbdhd.2018.53325  Sayfalar 103 - 106

5.
Menstruasyon İlişkili Migrende Oksidatif Stresin Rolü
The Role of Oxidative Stress In Menstrual Related Migraine
Hasibe Ozgecen Dincel, Ayca Ozkul, Ahmet Sair, Cigdem Yenisey, Ali Akyol
doi: 10.5505/tbdhd.2018.37167  Sayfalar 107 - 111

6.
Akut posterior sistem oklüzyonlu vakalarda endovasküler tedavi deneyimimiz
Experience of endovascular treatment in acute posterior system occlusion cases
Özlem Aykaç, Demet Funda Baş Sökmez, Zehra Uysal Kocabaş, Ezgi Sezer Eryıldız, Recep Baydemir, Atilla Özcan Özdemir
doi: 10.5505/tbdhd.2018.44365  Sayfalar 112 - 118

OLGU BILDIRILERI
7.
Percheron arter enfarktı: olgu sunumu
Artery of percheron infarction: a case report
Ezgi Yakupoğlu, Eren Gözke, Pelin Doğan Ak, Işıl Kalyoncu Aslan
doi: 10.5505/tbdhd.2018.71676  Sayfalar 119 - 123

8.
Fabry hastalığında serebral küçük damar hastalığı: Anjiografik dökümentasyon
Angiographic evidence of small vessel involvement in Fabry disease
Ferid Xasiyev, Umur Türkyılmaz, Anıl Arat, Mehmet Akif Topçuoğlu, Ethem Murat Arsava
doi: 10.5505/tbdhd.2018.64326  Sayfalar 124 - 127

9.
Psikiyatrik semptomlarla başlayan bir Creutzfeldt-Jakob hastalığı olgusu
A case of Creutzfeldt-Jakob disease that started with psychiatric symptoms
Hamza Şahin, Deniz Tuncel, Songül Bavli, Muhammet Yusuf Uslusoy
doi: 10.5505/tbdhd.2018.02170  Sayfalar 128 - 131

LookUs & Online Makale
w