ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 25 Issue : 1 Year : 2022


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 25 (1)
Cilt: 25  Sayı: 1 - Nisan 2019
DERLEME
1.
İntrakranial aterosklerotik hastalığa yaklaşım
Management of intracranial atherosclerotic disease
Bilgehan Atılgan Acar, Atilla Özcan Özdemir
doi: 10.5505/tbdhd.2019.47855  Sayfalar 1 - 10

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
2.
Hastane Öncesi İnme Tanılama ve Yönetimi
Prehospital Stroke Diagnosis and Management
Seher Yaman, Sakine Boyraz
doi: 10.5505/tbdhd.2019.24892  Sayfalar 11 - 18

3.
Akut iskemik inmede ilk gün içindeki kan şekeri değişkenliği ve intravenöz doku plazminojen aktivatörüne yanıt
Blood glucose variability during the first 24 hours and prognosis in acute stroke patients treated with IV thrombolysis
Mehmet Yasir Pektezel, Ezgi Yılmaz, Ethem Murat Arsava, Mehmet Akif Topçuoğlu
doi: 10.5505/tbdhd.2019.02486  Sayfalar 19 - 25

4.
Kriptojenik iskemik inmede risk faktörlerinin araştırılması
Investigation of risk factors in cryptogenic ischemic stroke
Yıldız Arslan, Burcu Selbest Demirtaş, Cenk Ekmekci, Ufuk Şener
doi: 10.5505/tbdhd.2019.19480  Sayfalar 26 - 30

5.
Akut iskemik inmede dekompresif hemikraniyektomi
Decompressive hemicraniectomy in acute ischemic stroke
İrem İlgezdi, Levent Öcek, Lütfiye Asena Binyay, Metin Murat Özçelik, Burak Kınalı, Ufuk Sener, Figen Tokucoglu, Yasar Zorlu
doi: 10.5505/tbdhd.2019.05668  Sayfalar 31 - 36

6.
Baziler arter stenozu olan pontin infarklarda erken nörolojik kötüleşme ile posterior komunikan arter hipoplazisinin ilişkisi
The association of posterior communicating artery hypoplasia with early neurological deterioration in pontine infarcts with basilar artery stenosis
Elif Gökçal, Ferda Ilgen Uslu, Talip Asil
doi: 10.5505/tbdhd.2019.15010  Sayfalar 37 - 41

OLGU BILDIRILERI
7.
İzole geri dönüşümlü hipertansif beyinsapı ensefalopatisi ve intraserebral kanama
Reversible hypertensive brainstem encephalopathy coexistent with acute intracerebral hemorrhage
Mehmet Akif Topcuoglu, Esma Binol, Ethem Murat Arsava, Kader Karlı Oğuz, Ali Ünal, Sevda Diker, Lale Mehdikhanova, Erhan Akpınar, Rahşan Göçmen
doi: 10.5505/tbdhd.2018.36449  Sayfalar 42 - 47

8.
Karotis arter stentlemede proksimal korumaya bağlı geçici nörolojik fonksiyon kayıpları
Transient neurological deficites due to proximal protection in carotid artery stenting
Mustafa Gökçe, Buket Cemile Tuğan Yıldız, Şerife Çöklü
doi: 10.5505/tbdhd.2018.27122  Sayfalar 48 - 51

EDITÖRE MEKTUP
9.
'Akut inmede fluktuasyon gösteren bir inme formu: Kapsüler uyarı sendromu' adlı makale ile ilgili mektup
A letter about an article tittled 'A stroke form fluctuating in acute stroke: Capsular warning syndrome'
Halil Önder
doi: 10.5505/tbdhd.2018.17136  Sayfalar 52 - 53
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale
w