ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 27 Issue : 2 Year : 2022


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 27 (2)
Cilt: 27  Sayı: 2 - 2021
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - V

DERLEME
2.
İnmede beyin ödemi ve kafa içi basınç artışı: Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği uzman görüşü
Brain edema and intracranial pressure increase in stroke: Expert opinion from Turkish Cerebrovascular Diseases Society
Levent Güngör, Hadiye Şirin, Tuğçe Mengi, Hasan Hüseyin Kozak, Mine Hayriye Sorgun, Bijen Nazliel, Burcu Acar Çinleti, Şerefnur Öztürk, Mehmet Yasir Pektezel, Dilek Necioglu Örken, Mehmet Uğur Çevik, Zehra Uysal Kocabaş, Ezgi Sezer Eryıldız, Vesile Öztürk, Canan Togay Işıkay, Mehmet Akif Topçuoğlu, Bilgehan Atılgan Acar, Erdem Yaka, Aysel Milanlıoğlu, Derya Tatlısuluoğlu Ve Ark.
doi: 10.5505/tbdhd.2021.76376  Sayfalar 65 - 132

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
3.
Beyinde vasküler lezyon yerleşim alanlarının ve vasküler yükün kognitif fonksiyonlara etkisi
The effect on cognitive functions of vascular lesion localizations and vascular load in the brain
İlker Öztürk, Aygül Tantik Pak, Hakan Serdar Şengül, Sebahat Nacar Doğan, Yıldızhan Şengül
doi: 10.5505/tbdhd.2021.59389  Sayfalar 133 - 138

4.
Akut iskemik inmede intravenöz trombolitik tedavi: Bir devlet hastanesi deneyimi, 87 olgu analizi
Intravenous thrombolytic therapy in acute ischemic stroke: A state hospital experience, analyses of 87 cases
Nedim Ongun
doi: 10.5505/tbdhd.2021.24993  Sayfalar 139 - 144

5.
Akut iskemik inme öncesinde görülen fokal ve non-fokal nörolojik belirtiler
Focal and non-focal neurological symptoms before acute ischemic stroke
Aygul Nadirova, Mine Hayriye Sorgun, Remzi Bahşi, Canan Togay Isıkay
doi: 10.5505/tbdhd.2021.26928  Sayfalar 145 - 152

6.
Beyin ölümü ve bilgisayarlı tomografi anjiografi: Kafatası defektinin etkisi
Brain death and computed tomography angiography: Effect of skull defect
Tuğçe Mengi, Hüseyin Alper Kızıloğlu, Hadiye Şirin
doi: 10.5505/tbdhd.2021.74507  Sayfalar 153 - 159

7.
İnme hastalarında kanser tanı zamanı
Time to diagnosis of cancer in stroke patients
Zeynep Özözen Ayas, Gülgün Uncu
doi: 10.5505/tbdhd.2021.02360  Sayfalar 160 - 168

OLGU BILDIRILERI
8.
Davranış bozukluğu ile ortaya çıkan baziller tepe sendromu
Top of the basilar syndrome presenting through behavioral disorders
Zeynep Özözen Ayas, Dilcan Kotan
doi: 10.5505/tbdhd.2020.16362  Sayfalar 169 - 171

9.
Arkus aorta dallanmasında farklı bir anatomik varyasyon
A different anatomic variation in aortic arch branching
Buket Tuğan Yıldız, Mustafa Gökçe
doi: 10.5505/tbdhd.2020.08870  Sayfalar 172 - 174

10.
Baziler arter anevrizmasının neden olduğu trigeminal nevralji olgusu
A Trigeminal neuralgia case caused by basilar artery aneursym
Murat Cabalar, Didem Girgin, Hacı Ali Erdoğan, Vildan Yayla
doi: 10.5505/tbdhd.2020.34711  Sayfalar 175 - 178

LookUs & Online Makale
w