ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 27 Issue : 3 Year : 2022


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 27 (3)
Cilt: 27  Sayı: 3 - Aralık 2021
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - VI

DERLEME
2.
İskemik inmenin gizemli fenomeni: No-reflow
The mysterious phenomenon of ischemic stroke: No-reflow
Gökçe Gürler, Kadir Oğuzhan Soylu, Müge Yemişci
doi: 10.5505/tbdhd.2021.83435  Sayfalar 179 - 190

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
3.
Hipertrigliseridemi ve hipotrigliseridemi akut iskemik inmede prognozu nasıl etkiler ve prevalansı nedir?
How do hypertriglyceridemia and hypotriglyceridemia affect prognosis in acute ischemic stroke and what is their prevalence?
Zeynep Ziroğlu, Mine Hayriye Sorgun, Elif Fatma Taban, Sabiha Tezcan Aydemir, Hafize Çotur Levent, Çağrı Ulukan, Sefer Rzayev, Müge Kuzu Kumcu, Volkan Yılmaz, İnci Şule Özer, Anwar Rawandi, Canan Togay Işıkay
doi: 10.5505/tbdhd.2021.23590  Sayfalar 191 - 199

4.
İntrakraniyal arteriyel kalsifikasyon ile serum alkalen fosfataz seviyelerinin ilişkisi
Relationship between intracranial arterial calcification and serum alkaline phosphatase levels
Hamza Şahin, Mustafa Gökçe
doi: 10.5505/tbdhd.2021.37108  Sayfalar 200 - 209

5.
Tek taraflı serebral perfüzyon ile aort cerrahisi uygulanan hastalardaki Willis poligonu varyasyonlarının değerlendirilmesi
Evaluation of Willis polygon variations on aortic surgery patients with unilateral antegrade cerebral perfusion
Alper İbrahim Tosya, Zafer Cengiz Er, Mehmet Ali Özatik
doi: 10.5505/tbdhd.2021.02259  Sayfalar 210 - 216

6.
Türkiye’de Hastanede Nörovasküler Hastalık Yönetimi: Mantık, hipotez, yöntemler ve tanımlayıcı karakteristikler (NöroTek: Türkiye Nöroloji Tek Gün Çalışması)
In Hospital Neurovascular Disease Management in Turkey: Rationale, hypothesis, methods, and descriptive characteristics (NöroTek: Turkey Neurology One-Day Study)
Mehmet Akif Topçuoğlu, Ethem Murat Arsava, Atilla Özcan Özdemir, Aygül Güneş, Hadiye Şirin, Ayşe Güler, Mustafa Çetiner, Alper Eren, Elif Sarıönder Gençer, Zeynep Tanriverdi, Ülgen Yalaz Tekan, Turgay Demir, Erdem Yaka, Bahar Değirmenci, Mehmet Ufuk Aluçlu, Hasan Hüseyin Kozak, Canan Togay Işıkay, Eda Aslanbaba Bahadir, Mine Hayriye Sorgun, Çetin Kursad Akpınar Ve Ark.
doi: 10.5505/tbdhd.2021.82435  Sayfalar 217 - 241

OLGU BILDIRILERI
7.
Solunum arrestiyle getirilen genç bir hastada Beck sendromu
Beck syndrome in a young patient with respiratory arrest
İbrahim Acır, Hacı Ali Erdoğan, Vildan Yayla
doi: 10.5505/tbdhd.2020.04696  Sayfalar 242 - 245

8.
Muhtemel ailesel Akdeniz ateşi ile ilişkili genç beyin sapı enfarktı olgusu: Vaka sunumu
Brain stem infarction in a young patient associated with probable familial Mediterranean fever: A case report
Erman Altunışık, İlhan Çağ, Ali Arık
doi: 10.5505/tbdhd.2021.09326  Sayfalar 246 - 249

LookUs & Online Makale
w