ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 28 Issue : 1 Year : 2023


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 28 (1)
Cilt: 28  Sayı: 1 - Nisan 2022
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - VI

TIP HABERI
2.
Türkiye'de akut inme yönetimi: Mevcut durum ve gelecek projeksiyonu
Acute stroke management in Turkey: Current situation and future projection
Mehmet Akif Topçuoğlu, Atilla Özcan Özdemir
doi: 10.5505/tbdhd.2022.92668  Sayfalar 1 - 13
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
3.
Orta serebral arterin M1 segment tıkanıklığı için hassas bir klinimetrik araç olarak hemiplejinin zamana bağlı kalibrasyonu
Time dependent calibration of hemiplegia as a sensitive clinimetric tool for occlusion of M1 segment of the middle cerebral artery
Sohail Adnan, Mubasher Shah, Syed Fahim Shah, Akhtar Ali, Fahad Naim, Muhammad Hamid
doi: 10.5505/tbdhd.2022.59672  Sayfalar 14 - 22

4.
COVID-19 hastalarında iskemik inme: Tek merkezin bir yıllık tecrübesi
Ischemic stroke in COVID- 19 patients: Single center, one year experience
Taylan Altıparmak, Can Çubuk, Hazal Selvi Çubuk
doi: 10.5505/tbdhd.2022.27879  Sayfalar 23 - 30

5.
Serebral venöz trombozlarda, eritrosit dağılım genişliğinin (RDW) tanısal ve prognostik değeri
The diagnostic and prognostic value of red cell distribution width (RDW) in cerebral venous thrombosis
Hale Zeynep Batur Caglayan, Aslı Akyol Gürses, Havva Meltem Mutlucan, İlker Arslan, Zuhre Kaya, Murat Uçar, Bijen Nazliel
doi: 10.5505/tbdhd.2022.04880  Sayfalar 31 - 37

6.
Yeni kuşak oral antikoagülan kullanırken akut iskemik inme gelişen hastalarda mekanik trombektomi sonuçlarının değerlendirilmesi
Evaluation of mechanical thrombectomy results in patients who developed acute ischemic stroke while using new generation oral anticoagulants
Özlem Aykaç, Atilla Özcan Özdemir, Fatma Ger Akarsu, Zaur Mehdiyev, Fergane Memmedova, Fatma Altuntaş Kaya, Ezgi Sezer Eryıldız
doi: 10.5505/tbdhd.2022.63825  Sayfalar 38 - 45

7.
Karotis renkli Doppler ultrasonografide anlamlı darlığı olan hastaların asetilsalisilik asit ve klopidogrel direnç sonuçlarının değerlendirilmesi
Assessment of acetylsalicylic acid and clopidogrel resistance results of the patients with significant stenosis on carotid color Doppler ultrasonography
Fatma Yılmaz Can, Beyza Nur Çetin
doi: 10.5505/tbdhd.2022.57805  Sayfalar 46 - 53

KISA RAPOR
8.
Kapsüler uyarı sendromu
Capsular warning syndrome
Özge Türk, Vedat Ali Yürekli, Nihat Şengeze
doi: 10.5505/tbdhd.2022.96977  Sayfalar 54 - 58

OLGU BILDIRILERI
9.
Talamik hematoma bağlı gelişen akut başlangıçlı hemiballismus: Olgu sunumu
Acute-onset hemiballismus due to thalamic hematoma: A case report
Recep Baydemir, Şeyma Benli, Murat Gültekin
doi: 10.5505/tbdhd.2021.34866  Sayfalar 59 - 62

10.
İnfektif endokardite bağlı septik embolide intravenöz trombolitik tedavi uygularsak ne olur? Olgu sunumu
What happens when you treat septic cerebral emboli with intravenous thrombolytic treatment ? A case report
Gülsüm Saruhan, Ayse Güler, Hadiye Şirin, Neşe Çelebisoy
doi: 10.5505/tbdhd.2021.31549  Sayfalar 63 - 67

LookUs & Online Makale
w