ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 28 Issue : 2 Year : 2022


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 28 (2)
Cilt: 28  Sayı: 2 - 2022
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - VI

DERLEME
2.
Pandemi döneminde sağlık iletişimine bir örnek: TBDHD için yapılan sağlık iletişimi çalışmaları (2021)
An example of health communication in the pandemic period: Health communication studies for TCVDS (2021)
Sırrı Serhat Serter
doi: 10.5505/tbdhd.2022.89156  Sayfalar 68 - 79

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
3.
Komada optik sinir kılıf çapının prognostik değeri
Prognostic value of optic nerve sheath diameter in coma
Tuğçe Mengi, Mustafa Kaçmaz, Hüseyin Yakar
doi: 10.5505/tbdhd.2022.09216  Sayfalar 80 - 86

4.
COVID-19 pandemisi döneminde akut inme yönetimi
Acute stroke management during COVID-19 pandemic
Murat Polat, Baki Doğan
doi: 10.5505/tbdhd.2022.46547  Sayfalar 87 - 93

5.
Bir devlet hastanesi bünyesinde bulunan bağımsız nitelikteki inme ünitesinin verileri
Data of the independent stroke unit in the state hospital
Refik Kunt, Rahime Aslan
doi: 10.5505/tbdhd.2022.08216  Sayfalar 94 - 104

6.
Beyindeki kollateral dolaşımın internal karotit arter darlığı ve klinik faktörler ile ilişkisi: Digital subtraction angiography (DSA) ile değerlendirme
The relationship of collateral circulation in the brain and internal carotid arterial stenosis and clinical factors: Evaluation with digital subtraction angiography (DSA)
İlker Öztürk, Aygul Tantik Pak, Gülçin Ortaç, Derya Özdoğru, Halit Fidancı, Zulfikar Arlier
doi: 10.5505/tbdhd.2022.37640  Sayfalar 105 - 109

7.
Karotis arter stentleme sonrası hipotansiyon gelişen hastaların demografik özelliklerinin ve olası risk faktörlerinin değerlendirilmesi
Evaluation of demographic characteristics and possible risk factors of patients who developed hypotension after carotid artery stenting
Feyzullah Cengiz, Hamza Şahin, Mustafa Gökçe
doi: 10.5505/tbdhd.2022.86658  Sayfalar 110 - 118

OLGU BILDIRILERI
8.
Genç bir kadında saç yıkaması sonrası bilateral vertebral arter diseksiyonu
Bilateral vertebral artery dissection after hair washing in a young woman
Murat Çabalar, Semih Giray, Yusuf İnanç
doi: 10.5505/tbdhd.2021.54771  Sayfalar 119 - 122

9.
Fokal nöbet ve hemorajik stroke benzeri tablo ile prezente olan Extra Skeletal Ewing sarkomu: Olgu sunumu
Extra Skeletal Ewing’s sarcoma presented with focal seizure and hemorrhagic stroke-like table: A case report
Erman Altunışık, Ali Zeynal Abidin Tak, Yaşar Altun, Ali Haydar Baykan
doi: 10.5505/tbdhd.2021.32704  Sayfalar 123 - 127

LookUs & Online Makale
w