ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 3 Issue : 1 Year : 2022


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 3 (1)
Cilt: 3  Sayı: 1 - Haziran 1997
1.
NÖRON FONKSİYONUNA EŞLİK EDEN BÖLGESEL KAN AKIMI DEGİŞİKLİKLERİ (VASONEURONAL COUPLING); TRANSKRANYAL DOOPLER SONOGRAFİ ÇALIŞMASI, KISIM 1.
NEURONAL FUNCTION COUPLED WITH REGIONAL CEREBRAL BLOOD FLOW CHANGES (VASONEURONAL COUPLING); A STUDY OF TRANSCRANIAL DOOPLER SONOGRAPHY, PART 1.
Nevzat Uzuner, Demet Gücüyener, Gazi Özdemir
Sayfalar 17 - 20

2.
"ANKLE / ARM INDEX"İN STROK RİSKİNİ BELİRLEMEDE KULLANILABİLİRLİĞİ
THE USEFULLNESS OF ANKLE/ARM INDEX IN THE EVALUATION OF STROKE RISK
Taşkın DUMAN, Şerefnur ÖZTÜRK, İsmet MELEK
Sayfalar 21 - 26

3.
POSTERİOR SEREBRAL ARTER TIKANMASINDA HEMİPLEJİ VE AGRAFİSİZ ALEKSİ
HEMIPLEGIA AND ALEXIA WITHOUT AGRAPHIA IN POSTERIOR CEREBRAL ARTERY OCCLUSION
Vesile ÖZTÜRK, Kürşad KUTLUK, Fethi İDİMAN
Sayfalar 27 - 29

4.
HEMIPLEGIA VEGETATIVA ALTERNA
HEMIPLEGIA VEGETATIVA ALTERNA
Fethi İDİMAN, Kürşad KUTLUK, Vesile ÖZTÜRK, Raif ÇAKMUR
Sayfalar 31 - 33

5.
HEMORAJİK İNME OLUŞUMUNDA SİRKADİEN RİTM VE DİURNAL AKTİVİTENİN ROLÜ
CIRCADIAN RHYTHM AND DIURNAL ACTIVITY IN ONSET OF INTRACEREBRAL HEMORRHAGE
Hayriye KÜÇÜKOĞLU, Sevim BAYBAŞ, Aysel DERVİŞ, Betül YALÇINER
Sayfalar 35 - 38

6.
METASTATİK TÜMÖRLERE BAĞLI SEREBROVASKÜLER OLAYLAR (İKİ OLGU NEDENİYLE)
CEREBROVASCULAR COMPLICATIONS OF METASTATIC BRAINS TUMORS
Ramazan DURMAZ, Serdar ATAİZİ, Hakan BOZOĞLU, Eşref TEL
Sayfalar 39 - 41

7.
SOL ATRİUMDAKİ SPONTAN EKO KONTRASTIN İNMEDEKİ PROGNOSTİK ANLAMI
PROGNOSTIC IMPLICATIONS OF LEFT ATRIAL SPONTANEOUS ECHO CONTRAST IN STROKE
Hayriye KÜÇÜKOĞLU, Ayten CEYHAN, Serdar KÜÇÜKOĞLU, Özlem KALELİ, Sibel KARŞIDAĞ, Sevim BAYBAŞ, Dursun KIRBAŞ
Sayfalar 43 - 45

8.
TRANSCRANİAL DOPPLER'İN KLİNİK KULLANIMI
TRANSCRANIAL DOPPLER iN CLINICAL DIAGNOSIS
Gazi ÖZDEMİR, Nevzat UZUNER, Kürşat KUTLUK
Sayfalar 47 - 54

LookUs & Online Makale
w