ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 4 Issue : 1 Year : 2022


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 4 (1)
Cilt: 4  Sayı: 1 - Haziran 1998
1.
MİGREN HASTALARINDA YÜKSEK DERECELİ GÖRSEL UYARI İLE NÖRON FONKSİYONUNA EŞLİK EDEN BÖLGESEL KAN AKIMI DEGİŞİKLİKLERİNİN EŞZAMANLI İKİ TARAFLI TRANSKRANYAL DOPPLER İLE DEGERLENDİRİLMESİ
ASSESSMENT OFVASONEURONAL COUPLING iN MIGRAINE PATIENTS BY SIMULTANEOUS TWO-CHANNEL TRANSCRANIAL DOPPLER USING HIGHER-LEVEL VISUAL STIMULI
Nevzat Uzuner, Demet Gücüyener, Gazi Özdemir
Sayfalar 1 - 7

2.
İSKEMİK İNMEDE YENİ BİR ANliAGREGAN' A GEREKSİNİM VAR MI?
ISA NEW ANTİAGREGANT AGENT NECESSARY FOR ISCHEMIC STROKE?
Emre KUMRAL
Sayfalar 9 - 12

3.
İSKEMİK İNMEYE BAGLI İZOLE MEDİAL LONGİUTİNAL FASİKULUS LEZYONLARI
MEDİAL LONGİTUDİNAL FASCİCULUS LESiONS DUE TO İSCHEMİC STROKE
Mehmer ÇELEBİSOY, Gülümser IRTMAN, Olcay KARACA, Mustafa BAŞOĞLU, Behiye ÖZER
Sayfalar 13 - 15

4.
PROGRESİF HEMİFASİAL ATROFİDE SPECT BULGULARI
SPECT FINDINGS iN PROGRES SİVE HEMI FACİAL ATROPHY
Abdullah TALASLIOĞLU, Fehim ARMAN, Hasan ÖZKİRİŞÇİ, Ahmet TUTUŞ, Emel KÖSEOĞLU
Sayfalar 17 - 19

5.
İS KEMİK SEREBROV ASKÜLER HASTALIKTA KARDİYOVASKÜLER SİSTEM İNCELEMESİ
INVESTIGATION OF CARDIOVASCULARY SYSTEM iN ISCHEMIC CEREBROVASCULAR DISEASE
Önder ÖZSOY, Zeki GÖKÇİL, Cemal SAĞ, Okay VURAL, Muzaffer YARDIM
Sayfalar 21 - 27

6.
GEÇİCİ İS KEMİK AT AK SONRASI ERKEN DÖNEMDE İNME GELİŞİMİNDE ETKİLİ RİSK FAKTÖRLERİ
RiSK FACTORS AFFECTING THE OCCURRENCE OF STROKE FOLLOWING THE EARLY PERIODS OF TIA
Sibel ÇETİN, Sibel KARŞIDAĞ, Feriha ÖZER, Mustafa UFACIK, Sibel KIZGIN, Baki ARPACI
Sayfalar 29 - 33

7.
KAROTİS DARLIK DERECESİNİ SAPTAMADA RENKLi DOPPLER DUPLEKS ULTRASONOGRAFİNİN GÜVENİRL!GINİN DİJİTAL SUBSTRAKSIYON ANJİYOGRAFi İLE KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARING THE RELIABILITY OF COLOR DOPPLER DUPLEX ULTRASONOGRAPHY iN DETERMINING THE DEGREE OF CAROTID STENOSIS WITH DIGITAL SUBSTRACTION ANGIOGRAPHY
Betül YALÇINER, Gülsen BAKAÇ, Hayriye KÜÇÜKOĞLU, C. DAYAN, Sibel KARŞIDAĞ, Sevim BAYBAŞ, Dursun KIRBAŞ
Sayfalar 35 - 37

8.
AFAZİ FARMAKOTERAPISINDE LIZURİD'İN YERİ
THE PLACE OF LIZURIDE iN APHASIA PHARMACOlHERAOPY
Demet GÜCÜYENER, Gazi ÖZDEMİR, Nevzat UZUNER
Sayfalar 39 - 41

9.
SEREBROV ASKÜLER OLAYLI HASTA NASIL İNCELENMELİ (Algoritma)
SEREBROV ASKÜLER OLAYLI HASTA NASIL İNCELENMELİ (Algoritma)
Gazi ÖZDEMİR
Sayfalar 43 - 48
Makale Özeti | Tam Metin PDF

10.
STOKLU HASTA KARDİYOLOJİK YÖNDEN NASIL ELE ALINMALI?
STOKLU HASTA KARDİYOLOJİK YÖNDEN NASIL ELE ALINMALI?
Birsen İNCE
Sayfalar 49 - 53
Makale Özeti | Tam Metin PDF

11.
BRAIN - HEART AN ITARNAL UNION, BUT SOMETİMES DANGEROUS
BRAIN - HEART AN ITARNAL UNION, BUT SOMETİMES DANGEROUS
Phillippe VAUDENS, Julien BOGOUSSLAVSKY
Sayfalar 55 - 60
Makale Özeti | Tam Metin PDF

12.
HiPERTANSİYON VE ISKEMİK SEREBROVASKÜLER HASTALIKLARIN ÖNLENMESi
HiPERTANSİYON VE ISKEMİK SEREBROVASKÜLER HASTALIKLARIN ÖNLENMESi
S. BAHAR, Y. KRESPİ
Sayfa 61
Makale Özeti | Tam Metin PDF

13.
CNS APPLICATIONS OF MAGNETIC RESONANCE ANGIOGRAPHY
CNS APPLICATIONS OF MAGNETIC RESONANCE ANGIOGRAPHY
Tim LEWIS
Sayfalar 63 - 69
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
STROK'TA SPECT'İN YERİ VE ÖNEMİ
STROK'TA SPECT'İN YERİ VE ÖNEMİ
Erkan VARDARELİ
Sayfalar 71 - 76
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
STROK VE PET ÇALIŞMALARI
STROK VE PET ÇALIŞMALARI
Kürşad KUTLUK
Sayfalar 77 - 79
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
CAROTID DOPPLER iN THE MANAGEMENT OF STROKE
CAROTID DOPPLER iN THE MANAGEMENT OF STROKE
Natan M. BORNSTEİN, M. D.
Sayfalar 81 - 85
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
KANAMALI STROK HASTALARINDA TRANSCRANİAL DOPPLER SONOGRAFİ'NİN TANIDAKİ YERİ VE UYGULAMALARI
KANAMALI STROK HASTALARINDA TRANSCRANİAL DOPPLER SONOGRAFİ'NİN TANIDAKİ YERİ VE UYGULAMALARI
Nevzat UZUNER
Sayfalar 87 - 97
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
AKUT SEREBRAL ARTER TIKANMALARINDA SÜPERSELEKTİF LOKAL İNTRAARTERİYEL TROMBOLİTİK TEDAVİ
LOCAL INTRAARTERIAL THROMBOL YTIC THERAPY iN ACUTE CEREBRAL ARTERY OCCLUSIONS
Saruhan ÇEKİRGE
Sayfalar 99 - 108

LookUs & Online Makale
w