ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 4 Issue : 2 Year : 2022


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 4 (2)
Cilt: 4  Sayı: 2 - Aralık 1998
1.
AKUT İNMELERDE ERKEN BAŞVURUYU ETKİLEYEN FAKTÖRLER
FACTORS EFFECTING EARLY ADMISSION iN ACUTE STROKE
Nurgül Aydın, Aynur Yılmaz, Hakan Yılmaz, M. Sarper Erdoğan, Okan Çalıyurt, Ufuk Utku
Sayfalar 109 - 112

2.
Cilt: 4 Sayı: 2 Aralık 1998
Volume: 4 Number: 2 December 1998

Sayfalar 109 - 151
Makale Özeti | Tam Metin PDF

3.
MICRO EMBOLIC SIGNALS iN PATIENTS WITH CEREBRAL ISCHEMIC EVENTS
MICRO EMBOLIC SIGNALS iN PATIENTS WITH CEREBRAL ISCHEMIC EVENTS
Nevzat UZUNER, Gazi ÖZDEMİR, Demet GÜCÜYENER
Sayfalar 113 - 118

4.
STROK ÖNCESİ VE STROK SONRASI BAŞAGRILARINDA LEZYONA AİT ÖZELLİKLER
LESION RELATED FEATURES iN HEADACHE iN PRESTROKE AND POSTSTROKE STAGES
Şerefnur ÖZTÜRK, Taşkın DUMAN, Serap KAZAK, Şenay ÖZBAKIR
Sayfalar 119 - 122

5.
SPONTAN SEREBELLAR KANAMALAR
SPONTANEOUS CEREBELLAR HEMORRHAGES
Aşkın GÖRGÜLÜ, Muzaffer MEMİŞ, Hakan YILMAZ, Ufuk UTKU, Sabahattin ÇOBANOĞLU
Sayfalar 123 - 126

6.
SEREBROVASKÜLER HASTALIKLARDA SOMOTOSENSORİYEL UYARILMA POTANSİYELİ'NİN BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE KLİNİK İLE KORELASYONU
THE CORRELATION OF SOMATOSENSERIAL EVOKED POTENTIAL COMPUTERİZED BRAIN TOMOGRAPHY AND CLINIC iN CEREBROV ASCULAR DISEASE
Petek KARAGÖZ, Meral MİRZA
Sayfalar 127 - 131

7.
STROK SONRASI DEMİR METABOLİZMASI DEGİŞİKLİKLERİ
THE ALTERATIONS iN IRON METABOLIZM AFTER ISCHEMIC STROKE
Demet GÜCÜYENER, Nevzat UZUNER, Gazi ÖZDEMİR
Sayfalar 133 - 135

8.
PONS HEMORAJİLERİNDE KLİNİK VE RADYOLOJİK BULGULAR, PROGNOSTİK FAKTÖRLER
PONTIN HEMORRHAGE: CLINICAL AND RADIOLOGICAL FINDINGS, PROGNOSTIC FACTORS
Temel TOMBUL, Yılmaz ÜTKÜR, Muazzez SEVİM
Sayfalar 137 - 141

9.
BİLATERAL İNTERNAL KAROTİS ARTER OKLUZYONU
BILATERAL INTERNAL CAROTİD OCCLUSİON, A CASE PRESENTATION
Şerefnur ÖZTÜRK, Taşkın DUMAN, Serap KAZAK, Şenay ÖZBAKIR
Sayfalar 143 - 146

10.
KARBONMONOKSİT İNTOKSİKASYONU; BEYİN Tc-99m HMPAO SPECT, MRG ve BT BULGULARI (Olgu Sunumu)
CARBON MONOXXYDE POISINING; BRAIN Tc-99m HMPAO SPECT, MRI and CT FINDINGS (Case Report)
Ali SARIKAYA, Gökhan PEKİNDİL, Fikret ÇERMİK, Cengiz TUĞLU, Engin KARAŞİN, Şakir BERKARDA
Sayfalar 147 - 149

11.
HİPOGLİSEMİK HEMİPLEJİ
HYPOGLYCMIC HEMİPLEGIA
Bekir TUĞCU, Yakup KRESPİ, Oğuzhan ÇOBAN, Rezzan TUNÇAY, Sara BAHAR
Sayfalar 151 - 152

LookUs & Online Makale
w