ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 5 Issue : 2 Year : 2022


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 5 (2)
Cilt: 5  Sayı: 2 - Ağustos 1999
1.
KAN GLUKOZ, HbA1C, KORTİZOL DÜZEYİ VE STROKUN ERKEN PROGNOZU ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN BLOOD GLUCOSE, HBAlC, CORTISOL LEVELS AND THE EARLY PROGNOSIS OF STROKE
A. Kemal Erdemoğlu, Şenay Özbakır
Sayfalar 29 - 36

2.
GEÇİCİ İSKEMİK ATAK BENZERİ BULGU VEREN İNTRASEREBRAL HEMORAJİ OLGULARI
THE CASES OF INTRACEREBRAL HEMORRHAGE WITH A CLINICAL PICTURE SIMILAR TO TRANSIENT ISCHEMIC ATTACKS
Dilek EVYAPAN, Emre KUMRAL
Sayfalar 37 - 39

3.
SEREBRAL HEMİSFERİK İNFARKTLARDA KARDİAK OTONOMİK DİSFONKSİYON
CARDIAC OUTONOMIC DYSFUNCTION iN CEREBRAL HEMISPHERIC INFARCTS
Faik BUDAK, Hüsnü EFENDİ, Serap ORHAN, Ali ÖVET, Dilek URAL, Sezer KOMŞUOĞLU, Baki KOMŞUOĞLU
Sayfalar 41 - 43

4.
HAND GRIPPING EFFECT ON CEREBRAL BLOOD FLOW iN PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE
HAND GRIPPING EFFECT ON CEREBRAL BLOOD FLOW iN PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE
Nevzat UZUNER, Ömer YALINBAŞ, Demet GÜCÜYENER, Gazi ÖZDEMİR
Sayfalar 45 - 48

5.
VERTİGO MRG, BSİUP, ODYOMETRİ, EEG, KAN LİPİDLERİ VE KOLESİSTOPATİ ÖYKÜSÜ
MRI, BAEP, AUDIOMETRI, EEG, LIPID VALUES OF BLOOD AND HISTORY OF CHOLECYSTOPATHY
Hikmet YILMAZ, Hatice MAVİOĞLU, A. Şükrü UMUR, Cumhur TOSUN, İrfan OKUDUR
Sayfalar 49 - 52

6.
FOKAL SEREBRAL İSKEMİDE REPERFÜZYON HASARINDA NİTRİK OKSİTİN ROLÜ
THE ROLE OF NiTRiK OXIDE iN REPORFUSION INJURY
Yasemin GÜRSOY ÖZDEMİR, Hayrunnisa BOLAY, Turgay DALKARA
Sayfalar 53 - 58

7.
GEÇİCİ SEREBELLAR MUTİZM
TRANSIENT CEREBELLAR MUTISM: A CASE REPORT
Cengiz ÇOKLUK, Alparslan ŞENEL, Ömer İYİGÜN, Fahrettin ÇELİK, Cemil RAKUNT
Sayfalar 59 - 61

LookUs & Online Makale
w