ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 6 Issue : 2 Year : 2022


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 6 (2)
Cilt: 6  Sayı: 2 - Ağustos 2000
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
TÜRKİYE’DE BEYİN DAMAR HASTALIKLARI İÇİN MAJÖR RİSK FAKTÖRLERİ: TÜRK ÇOK MERKEZLİ STROK ÇALIŞMASI
MAJOR RISK FACTORS FOR CEREBROVASCULAR DISEASE IN TURKEY: TURKISH-MULTI-CENTRIC STROKE TRIAL RESULTS
Gazi Özdemir, Serhat Özkan, Nevzat Uzuner, Özcan Özdemir, Demet Gücüyener
Sayfalar 31 - 35

2.
ANEVRİZMAL KÖKENLİ SUBARAKNOİD KANAMALARDA PROGNOZA ETKİ EDEN FAKTÖRLER
FACTORS INFLUENCING PROGNOSIS IN ANEURSYSMAL SUBARACHNOID HEMORRHAGE
Füsun Demirçivi Özer, Kamuran Dönertaş, Hamdi Bezircioğlu, Mehmet Kahraman
Sayfalar 37 - 41

OLGU BILDIRILERI
3.
KALITSAL PIHTILAŞMA FAKTÖR EKSİKLİKLERİ VE İSKEMİK İNME
HEREDITARY COAGULATION FACTORS DEFICIENCIES AND ISCHEMIC STROKE
Yakup Krespi, Ebru Aykutlu, Oğuzhan Çoban, Rezzan Tuncay, Sara Bahar
Sayfalar 43 - 45

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
4.
AKUT ORTA SEREBRAL ARTER ALANI İNFARKTLARINDA SERUM SELEKTİN DÜZEYLERİ: Kısa dönem prognozu ve infarkt topografisi ile ilişkisi
PLASMA CONCENTRATIONS OF SOLUBLE E-SELECTIN AND P-SELECTIN IN ACUTE MIDDLE CEREBRAL ARTERY INFARCTION: A special impact to the short-term prognosis and infarct topography
Mehmet Akif Topçuoğlu, Yücel Vrsevsa, Osman İ. Özcebe, Okay Sarıbaş
Sayfalar 47 - 54

OLGU BILDIRILERI
5.
GEBELİKTE GELİŞEN BİR PANSİNÜS VEN TROMBOZU OLGUSU
VENOUS PANSINUS THROMBOSIS DURING PREGNANCY
Ayşe Bora Tokçaer, Belgin Koçer
Sayfalar 55 - 59

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
6.
STROK VE BAŞAĞRISI: MST SONUÇLARI
STROKE AND HEADACHE: RESULTS OF TURKISH MULTICENTRIC STROKE TRIAL
Muhteşem Gedizlioğlu, Reha Bilgin, Emre Kumral, S. Tarlacı
Sayfalar 61 - 66

7.
SEREBRAL ÍSKEMİLİ HASTALARDA ANTİAGREGAN TEDAVİNİN MiKRO EMBOLİK SİNYALLER ÜZERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF ANTIAGGREGANT MEDICATION ON THE OCCURENCE AND COUNTS OF MICROEMBOLIC SIGNALS IN ISCHEMIC PATIENTS
Demet Gücüyener, Nevzat Uzuner, Serhat Özkan, Özcan Özdemir, Gazi Özdemir
Sayfalar 67 - 70

LookUs & Online Makale
w