ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 7 Issue : 1 Year : 2022


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 7 (1)
Cilt: 7  Sayı: 1 - Nisan 2001
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
İntraserebral hemoraji sonrası vasküler demansın özellikleri
Features of Dementia Resulting from intracerebral haemorrhage
Hacer Us, Lütfü Hanoğlu, Nazan Karagöz, Ahmet Altunhalka, Ümmühan Altın, Cahit Keskinkılıç, Dursun Kırbaş
Sayfalar 1 - 6

2.
Pons infarktlarında klinik ve radyolojik değerlendirme
Clinical and radiological evaluation of pons infarctions
Sevda Şenol, Reyhan Yılmazer, Sibel Karşıdağ, Betül Aydın, Bedri Çarsancaklı, Feriha Özer
Sayfalar 7 - 10

OLGU BILDIRILERI
3.
Palatal myoklonus
Palatal myoclonus
Murat Sümer
Sayfalar 11 - 13

4.
Atipik morfolojik özellikler gösteren dural arteriovenöz fistül: olgu sunumu
Atypical morphology in a dural arteriovenous fistula: a case report
Murat Göksel, Ünal Özüm, Erhan Ilgıt, Mustafa Gürelik
Sayfalar 15 - 17

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
5.
Genç inme hastalarında koagülasyon inhibitör proteinleri ve antikardiolipin antikor değerlerinin karşılaştırılması
Comparison of the inhibitory coagulation proteins and anticardiolipin antibody levels in young stroke patients
Abdulkadir Koçer, Emin Çakır, Cüneyt Canbulat, Emine Çakır, Eren Gözke, Mehmet Çetinkaya
Sayfalar 19 - 23

OLGU BILDIRILERI
6.
Homozigot faktör V leiden mutasyonu ve iskemik inme
Homozygous factor V leiden mutation and ischemic stroke
Yakup Krespi, Zeliha Matur, Oğuzhan Çoban, Rezzan Tuncay, Sara Bahar
Sayfalar 25 - 27

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
7.
Transkranyal Doppler nöronal aktivasyonu direkt olarak değerlendirebilir mi?
Can Transcranial Doppler estimate neuronal activation directly?
Demet Gücüyener, Nevzat Uzuner, Serhat Özkan, Gazi Özdemir
Sayfalar 29 - 33

LookUs & Online Makale
w