ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 7 Issue : 2 Year : 2022


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 7 (2)
Cilt: 7  Sayı: 2 - Ağustos 2001
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
İskemik inmede TOAST (Trial of Org 10172 in Acute Atroke) kriterleri kullanılarak etyolojik subtiplerin belirlenmesi ve karşılaştırması
Identification and comparison of etiologic subtypes in ischemic stroke according to the TOAST (Trial of Org 10172 in Acute Stroke) criteria
Babür Dora, Sevin Balkan
Sayfalar 35 - 39

2.
Hiperlipideminin beyinsapı kısa ve uzun latanslı (P300) işitsel uyarılmış potansiyeller ile kognitif fonksiyonlar üzerine etkisi
The effect of hyperlipidemia on the short latency and long latency (P300) brainstem auditory evoked potentials and cognitive functions
Hatice Mavioğlu, Hikmet Yılmaz, Serpil Karaca, Rengin Artuğ, Deniz Selçuki
Sayfalar 41 - 45

3.
Serebrovasküler trombo-embolide yaş ve hemogram parametrelerinin prognoza etkisi
The effects of hematological parameters on prognosis in ischemic infarction
Süber Dikici, Yılmaz Ütkür
Sayfalar 47 - 50

TIP HABERI
4.
PROGRESS çalışması ve sonuçları
Results of PROGRESS study
Gazi Özdemir
Sayfalar 51 - 56
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU BILDIRILERI
5.
Medyal bulber infarkt: altı olgu
Medıal medullary infarction: six cases
Nerses Bebek, Rezzan Tuncay, Yakup Krespi, Bekir Tuğcu, Oğuzhan Çoban, Sara Bahar
Sayfalar 57 - 61

6.
İnternükleer oftalmopleji ve serebellar ataksi: iki olgu sunumu
Internuclear ophtalmoplegia and cerebellar ataxia: two cases
Yakup Krespi, Ebru Aykutlu, Oğuzhan Çoban, Rezzan Tuncay, Sara Bahar
Sayfalar 63 - 65

TIP HABERI
7.
Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği 3. Sempozyumu- Serebrovasküler olaylarda primer ve sekonder korunma girişimleri-Konuşma Özetleri
3rd Symposium of Turkish Cerebrovascular Diseases Society- Primary and secondary prevention approaches in cerebrovascular diseases-Conversation Summaries

Sayfalar 67 - 141
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale
w