ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 8 Issue : 2 Year : 2022


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 8 (2)
Cilt: 8  Sayı: 2 - Ağustos 2002
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Talamik hematomlarda sıvı ve elektrolit dengesizliği
Electrolyte and water inbalance in thalamichematomas
Buket Oflazoğlu, Hulki Forta, Nevin Kuloğlu Pazarcı, Fatma Öztürk
Sayfalar 91 - 94
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
İntraserebral hematom genişlemesini etkileyen olası faktörler
Probable factors affecting the development of the enlargement of the intracerebral hemorrhage
Yahya Çelik, Kemal Balcı, Ufuk Utku, Gamze Varol
Sayfalar 95 - 99

3.
Hekimlerin strok ile ilgili görüş ve yaklaşımları
What do specialists and practitoners thinking about stroke patients?
Gazi Özdemir, Cemil Ötker, Atilla Özcan Özdemir, Demet Gücüyener
Sayfalar 101 - 107
Makale Özeti | Tam Metin PDF

4.
iskemik ve hemorajik stroklarda mekanik ventilatör kullanımı: endikasyon ve prognoz
Mechanical ventilation for ischemic and hemorrhagic stroke: indications and prognosis
Kemal Balcı, İlkay Uzunca, Galip Ekuklu, Nilda Turgut, Ufuk Utku
Sayfalar 109 - 112

5.
Serebrovasküler hastalıklarda apolipoprotein E ve anjiotensin coverting enzim gen polimorfizmi
Apolipoprotein E and angiotensin coverting enzyme gen polymprphism in stroke patients
Göksel Somay, Handan Mısırlı, Meltem Güler, Tülay Çalışkan, Nur Sayhan, Y. Nuri Erenoğlu
Sayfalar 113 - 117
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU BILDIRILERI
6.
Geçici iskemik atakta atrial septal anevrizmanın rolü: olgu sunumu
The role of atrial septal aneurysm in transient ischemic attack: a case report
Başak Karakurum, Mehmet Karataş, Fatma Yiğit, Mehmet Ali Bereketoğlu
Sayfalar 119 - 122

7.
Moya Moya Hastalığı: bir olgu sunumu
Moya Moya Disease: a case report
Figen Sönmez, Aysu Şen, Hüseyin Sarı, Cengiz Dayan, Ender Ofluoğlu, Baki Arpacı
Sayfalar 123 - 126

TIP HABERI
8.
Avrupa Strok İnisiyatifi Önerileri: iskemik strokta profilaksi ve tedavi
European Stroke Initiative Suggestions: prophylaxis and treatment in ischemic stroke
Serhat Özkan
Sayfalar 127 - 132
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale
w