ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 8 Issue : 3 Year : 2022


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 8 (3)
Cilt: 8  Sayı: 3 - Aralık 2002
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Akut strok tedavilerine hazır mıyız? Strok tanısıyla başvuranlarda başvuru süresi ve bunu etkileyen faktörler
Acute stroke therapy-Are we ready? Admission time and factors delaying admission in acute stroke
Babür Dora, Mehmet Yardımsever, Sevin Balkan
Sayfalar 133 - 139

2.
Nonlaküner ve laküner enfarkt olgularında modifiye edilebilir risk faktörlerinin karşılaştırılması
Comparison of modifiable risk factors in non-lacunar and lacunar infarct patients
Abdulkadir Koçer, Eren Gözke, Nurhan İnce, Güler Gez
Sayfalar 141 - 147

3.
Miyokard infarktüsünden sonra gelişen iskemik stroklar
Ischemic stroke after acute myocardial infarction
Nilda Turgut, Ufuk Utku, Galip Ekuklu, Fatih Özçelik, Özlem Birgili
Sayfalar 149 - 152

4.
Hemiplejik elin rehabilitasyonunda EMG biofeedback tedavisi: sensoryal kaybın sonuçlar üzerine etkisi
EMG biofeedback therapy in the reeducation of the hemiplegic hand: the effect of sensory loss in results
Onur Armağan, Funda Taşçıoğlu, Cengiz Öner
Sayfalar 153 - 157

5.
Migren ve gerilim tipi başağrisinda glokom
Glaucoma in migraine and tension type headache
Ercan Mensiz, Süleyman Kutluhan, Erdal Aytuluner, Galip Akhan, Serpil Demirci, Baran N. Cengiz
Sayfalar 159 - 162

OLGU BILDIRILERI
6.
Posterior kommünikan arter anevrizma rüptürüne bağli gelişen bilateral akut spontan subdural hematom: olgu sunumu
Bilateral acute spontaneous subdural hematoma caused by rupture of a posterior communicating artery aneurysm: case report
İhsan Solaroğlu, Erkan Kaptanoğlu, Etem Beşkonaklı, Yamaç Taşkın
Sayfalar 163 - 165

DERLEME
7.
Serebral venöz trombozlarda tedavi
Therapeutic approaches for cerebral venous thrombosis
Atilla Özcan Özdemir, Gazi Özdemir
Sayfalar 167 - 173

LookUs & Online Makale
w