ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 9 Issue : 1 Year : 2022


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 9 (1)
Cilt: 9  Sayı: 1 - Nisan 2003
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
İskemik inmede akut ve subakut dönem homosistein düzeyleri
Plasma homocysteine in acute and subacute phases after ischemic stroke
Sibel K. Velioğlu, Cavit Boz, Necdet Arı, Hüseyin Avni Uydu, Mehmet Özmenoğlu
Sayfalar 1 - 5

2.
İskemik inme ile klamidya pnömonya enfeksiyonu ilişkisinin değerlendirilmesi
Evaluation of ischemic stroke and chalamydia pneumonia
Handan Mısırlı, Hanife Erkal, Göksel Somay, Nuri Yaşar Erenoğlu
Sayfalar 9 - 11

3.
Deneysel serebral vazospazmda H1 reseptör blokörü, papaverin ve nimodipin’in biokimyasal ve histopatolojik etkileri
Biochemical and hystopathological effects of H1 receptor blocker, papaverine and nimodipin in experimental cerebral vasospasm
Aydın Pekince, Kayhan Kuzeyli, Ertuğrul Çakır, Haydar Usul, Gökalp Karaarslan, Süleyman Baykal, Abdulkadir Reis, Orhan Değer
Sayfalar 13 - 18

4.
Aspirin’nin migren atağında intravenöz kullanımı
İntravenous aspirin use in migraine attacks
Ömer Anlar, Temel Tombul, Mesude Kisli
Sayfalar 19 - 21

5.
Primer intraserebral kanamalı hastalarda interlökin-6’nın fizyopatolojideki yeri ve önemi
Physiopathological value of interleukin-6 in the patients with primary intracerebral haemorrhage
Alper Döner, Pınar Çe, Şükran Köse, Muhteşem Gedizlioğlu
Sayfalar 23 - 26

6.
Strokta rehabilitasyon progresyonunun bir belirleyicisi olarak, üst ekstremite somatosensoriyal uyarılma potansiyelleri
Upper limb somatosensory evoked potentials as a predictor of rehabilitation progress in stroke patients
Ferhan Soyuer, Hülya Kayıhan, Abdullah Talasoğlu, Ali Soyuer
Sayfalar 37 - 31

DERLEME
7.
Karotis endarterektomi
Carotid endarterectomy
Atilla Özcan Özdemir, Gazi Özdemir
Sayfalar 39 - 43

EDITÖRE MEKTUP
8.
Kaktüs Şeklinde bifrontal hematom
The cactus shaped bifrontal hematoma
Süleyman Kutluhan, Galip Akhan, Betül Zantur, Hasan Rıfat Koyuncuoğlu
Sayfa 45
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale
w