ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 9 Issue : 2 Year : 2022


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 9 (2)
Cilt: 9  Sayı: 2 - Ağustos 2003
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Perimezensefalik anevrizmal olmayan subaraknoid kanamalar
Perimesencephalic nonaneurysmal subarachnoidal hemorrhage
Selçuk Peker, Deniz Konya, Türker Kılıç, M. Necmettin Pamir
Sayfalar 47 - 50

2.
Normal ortak-internal karotis ve vertebral arterlerde ölçüm ve Doppler parametrelerinde gözlemciler arası uyum ve değişkenlik
Inter-observer correlation and variability in measurements and Doppler parameters of normal carotis communis-interna and vertebral arteries
Baki Adapınar, Nevbahar Akçar, Mahmut Kebapçı, Kadriye Bilge Aslan, Tamer Kaya
Sayfalar 51 - 56

3.
305 vakada 347 intrakranial anevrizmanın cerrahi sonuçları
Outcome of surgical management of 347 intracranial aneurysms in 305 cases
İhsan Solaroğlu, Erkan Kaptanoğlu, Özerk Okutan, Etem Beşkonaklı, Yamaç Taşkın
Sayfalar 57 - 61

4.
Gebelik ve loğusalıkta akut serebrovasküler olaylar
Acute stroke in pregnancy and puerperium
Zekeriya Alioğlu, Vidan Altunayoğlu, Cavit Boz, Mehmet Özmenoğlu
Sayfalar 63 - 66

5.
Aspirin veya tiklopidin ile sekonder profilaksi sırasında trombosit fonksiyonları; bir ön çalışma
Platelet functions during secondary prevention with aspirin or ticlopidine: a preliminary study
Canan Togay Işıkay, Cenk Akbostancı, Aylin Yaman, Nermin Mutluer, Sema Yavuzer
Sayfalar 67 - 70

6.
Strok sonrası hastaların yaşam kalitesi ve fonksiyonel durumda zaman içinde meydana gelen değişikliklerin değerlendirilmesi
Assessment of the changes in the quality of life and functional status of stroke patients with time
Onur Armağan, Funda Taşçıoğlu, Cengiz Öner
Sayfalar 71 - 75

OLGU BILDIRILERI
7.
Fahr’s Hastalığı (ilerleyici idyopatik strio-pallido-dentat kalsinozis): Olgu sunumu
Fahr’s Disease (progressive idiopathic strio-pallido-dentate calcinosis): Case report
Ali İhsan Ökten, Rüçhan Ergün
Sayfalar 77 - 79

LookUs & Online Makale
w