ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 15 Issue : 1 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Başlangıç Bulgusu Koreiform Hareket Bozukluğu Olan Moyamoya Hastalığı [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2009; 15(1): 23-26

Başlangıç Bulgusu Koreiform Hareket Bozukluğu Olan Moyamoya Hastalığı

Ayça Özkul, Cengiz Tataroğlu, Ali Akyol, Eylem Telli Turgut
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Aydın

Moyamoya hastalığı (MMH), geçici iskemik atak, nöbet ve inme gibi çeşitli nörolojik tablolara yol açabilir. Pulmoner tüberküloz öyküsü olan 15 yaşında erkek Moyamoya hastamızın, başlangıç ve tek bulgusu koreiform hareket bozukluğu olması nedeniyle sunulması uygun görülmüştür. Kranial T2 ağırlıklı MR görüntülerinde bilateral subkortikal beyaz cevherde hiperintens lezyonlar saptanan hastamızın bazal gangliyonunda lezyon izlenmemiştir. MMH tanısı serebral MR anjiyografi ile konulmuştur. Revaskülarizasyon cerrahisi önerilmiş; ancak hasta haloperidol (10mg/gün) tedavisini tercih etmiştir. İzlemede, koreiform hareketlerinin bu tedavi ile azaldığı görülmüştür. MMH istemsiz hareketlerin ayırıcı tanısında yer almalıdır. Olgumuz, bazal gangliyonda iskemik lezyon saptanmasa da, MMH’nın ilk ve tek bulgu olarak koreiform istemsiz hareketlerle başlayabileceğini desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: İstemsiz hareketler, Moyamoya hastalığı, tüberküloz, bazal gangliyon, korea

Moyamoya Disease Presenting With Choreiform Involuntary Movements As An Initial Symptom

Ayça Özkul, Cengiz Tataroğlu, Ali Akyol, Eylem Telli Turgut
Adnan Menderes University Faculty Of Medicine Department Of Neurology, Aydın

Moyamoya disease (MMD) is known to produce variable neurological symptoms such as transient ischemic attack, seizure and stroke. We report here a 15 year-old boy who had a history of pulmonary tuberculosis with Moyamoya disease whose initial and unique symptom was choreiform involuntary movements. Although there were hyperintense lesions in bilateral subcortical white matter in cranial T2-weighted Magnetic Resonance Imaging (MRI), no lesions in basal ganglia could be detected. The diagnosis of MMD was established by cerebral magnetic resonance angiography. Revascularization surgery was recommended, but he preferred to have haloperidol (10mg/day) medication, which reduced the choreiform movements. MMD should be included in the differential diagnosis of involuntary movements. This case suggests that although no ischemic lesions in basal ganglia were seen in the cranial MRI, Moyamoya disease may present with choreiform involuntary movements as an initial and unique manifestation.

Keywords: Involuntary movements, Moyamoya disease, tuberculosis, basal ganglia, chorea

Ayça Özkul, Cengiz Tataroğlu, Ali Akyol, Eylem Telli Turgut. Moyamoya Disease Presenting With Choreiform Involuntary Movements As An Initial Symptom. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2009; 15(1): 23-26

Sorumlu Yazar: Ayça Özkul, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w