ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 15 Issue : 1 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Serebral Görüntülemede Virchow-Robin Boşluğu: Ayırıcı Tanı ve Klinik İlişkisi [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2009; 15(1): 13-16

Serebral Görüntülemede Virchow-Robin Boşluğu: Ayırıcı Tanı ve Klinik İlişkisi

Figen Tokuçoğlu, Şehnaz Arıcı, Mehmet Çelebisoy, Baykal Yıldız, Name Derya Kaplangı, Behiye Özer
İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2. Nöroloji Kliniği, İzmir

Beyin yüzeyini delerek dokunun içine doğru ilerleyen küçük arter ve arteriollerin çevresini saran, pia ile döşeli perivasküler alanlar Virchow-Robin Boşlukları (VRB) olarak adlandırılmıştır. VRB’ler tipik olarak anterior komissürün vertekse yakın bölgeleridir ve diğer bölgelerdeki VRB’lar yüksek rezolusyonlu tekniklerle gösterilebilir. Her ne kadar VRB’nin etiyolojisi belli olmasa da; demanslı, epilepsili, kafa travmalı, yüksek kan basınçlı hastalarda VRB saptanmıştır. Ayrıca, VRB obtruktif hidrosefaliye neden olabilir. VRB’nin ayırıcı tanısı laküner infarkt, tümör, demyelinizasyon ve vasküliti içermektedir. Ayırıcı tanıda infarkt, tümör, vaskülit ve demyelinizasyon gibi durumlar yer almaktadır. Baş dönmesi yakınması ile başvuran ilk hastada, periventriküler, posterior parietal ve sağ oksiptal bölgelerde BOS ile izointens multiple milimetrik ovoid lezyonlar gözlenmiştir. İstemsiz hareketler, dengesizlik ve bu nedenle yürüyememe yakınması ile başvuran ikinci hastada, B12 ve folik asit eksikliği, hiperamonemi, diabetes mellitus ve hipotiroidi saptanmıştır. Radyolojik incelemede multiple laküner infarkt, sol posterior parieatal bölgede kronik infarkta bağlı kistik ansefalomalasi alanının yanı sıra, her iki lentiform nukleus, kaudat nukleus başı ve talamus sol kesiminde daha belirgin olmak üzere multiple geniş perivasküler aralıklar saptanmıştır. Konvülsiyon geçirme nedeni ile başvuran üçüncü olguda, MR incelemesinde kronik iskemik değişikliklerin yanı sıra, sentrum semiovale, bazal gangliyonlar ve talamusta VRB görülmüştür. Farklı klinik bulgularla başvuran üç hastamızın klinik ve radyolojik bulguları doğrudan nedensel ilişki kurmaya olanak sağlamamakla birlikte, bu vakaları, bilgi birikimine katkıda bulunmak amacıyla sunmayı uygun bulduk.

Anahtar Kelimeler: Virchow-Robin Boşluğu, perivasküler boşluk

Virchow-Robin Spaces in Cerebral Imaging: Relationship of Differential Diagnosis and Clinical Findings

Figen Tokuçoğlu, Şehnaz Arıcı, Mehmet Çelebisoy, Baykal Yıldız, Name Derya Kaplangı, Behiye Özer
İzmir Atatürk Training And Investigation Hospital 2nd Neurology Clinic, İzmir

Enlarged perivascular space which is lined with pia and surrounding the penetrating small arteries and arterioles of the brain is called Virchow-Robin Space (VRS). The typical localization for VRBs is around the anterior commisure area close to vertex, however VRBs in other parts can be visualized with high resolution techniques. Although the etiological factors regarding VTS is not clear, Virchow-Robin spaces were detected in patients with dementia, epilepsy, head trauma, high blood pressure. Furthermore they may cause obstructive hydrocephalus. The differential diagnosis of VRB includes lacunar infarcts, demyelinating lesions, vasculitis and tumors. In the first case who was complaining of vertigo, MRI disclosed ovoid lesions which were isointense with cerebrospinal fluid and located in periventricular, right posterior parietal and occipital areas. These lesions were not relevant with the clinical findings and considered coincidental. Second case had truncal ataxia, flapping tremor, myoclonus, and loss of position and vibration senses. MRI revealed atrophy and multiple infarctions of cerebrum and cerebellum in addition to multiple large perivascular spaces located in bilateral lentiform nuclei, caudate heads and thalami. It was impossible to establish etiological relationship between the radiological and clinical findings. Third case was an epileptic patient. There were chronic ischemic lesions located in deep and subcortical white matter, besides VRBs in centrum semiovale, thalamus, and basal ganglia. Although it was impossible to reach a certain etiological relationship between clinical and radiological findings in this limited number of patients, the findings might be a contribution to knowledge about the VRS.

Keywords: Virchow-Robin Spaces, perivascular spaces

Figen Tokuçoğlu, Şehnaz Arıcı, Mehmet Çelebisoy, Baykal Yıldız, Name Derya Kaplangı, Behiye Özer. Virchow-Robin Spaces in Cerebral Imaging: Relationship of Differential Diagnosis and Clinical Findings. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2009; 15(1): 13-16

Sorumlu Yazar: Figen Tokuçoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w