ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 23 Issue : 3 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Dev kistik Virchow-Robin boşluklarına ikincil demans ve parkinsonizm olgusu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2017; 23(3): 101-105 | DOI: 10.5505/tbdhd.2017.05924

Dev kistik Virchow-Robin boşluklarına ikincil demans ve parkinsonizm olgusu

Fatma Nazlı Durmaz Çelik1, Ahmet Ubur1, Elif Göksu Yiğit Tekkanat1, Demet İlhan Algın1, Mehmet Yörübulut2, Serhat Özkan1
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Eskişehir
2Acıbadem Hastanesi Radyoloji Kliniği, Ankara

Beyindeki perivasküler boşluklar, diğer adıyla Virchow Robin boşlukları beynin parankimine penetre olan arter ve arteriollerin etrafını saran, intersitisyel sıvı ile dolu, düzgün sınırlı boşluklardır. Normalde 1-2 mm olan bu boşluklar sağlıklı bireylerde hemen her yaşta görülebilir ve genellikle asemptomatiktir. Genişlediklerinde ise bulundukları lokalizasyona ve yoğunluklarına göre farklı klinik özelliklerle karşımıza çıkabilirler. Genişlemiş Dev Virchow-Robin boşlukları hidrosefali, küçük damar hastalıkları ve başka nöropsikiyatrik hastalıklarla ilişkilendirilmiştir, ancak vasküler parkinsonizm ve subkortikal demans ile ilişkili vakalar nadirdir. Bu yazıda multilobule kistik dev Vichow-Robin boşluklarına ikincil vasküler parkinsonizm ve subkortikal demans olgusu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Virchow-Robin boşlukları, Demans, Parkinsonizm

Dementia and parkinsonism case secondary to giant cystic Virchow-Robin spaces

Fatma Nazlı Durmaz Çelik1, Ahmet Ubur1, Elif Göksu Yiğit Tekkanat1, Demet İlhan Algın1, Mehmet Yörübulut2, Serhat Özkan1
1Eskisehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Eskisehir
2Acıbadem Hospital Radiology Clinic, Ankara

The perivascular spaces in the brain,called Virchow Robin spaces, are well-defined spaces filled with interstitial fluid accompanying the arteries and arterioles perforating the brain parenchyma. Normally 1 to 2 mm, these spaces can be seen in healthy individuals at almost any age and are usually asymptomatic. When they expand, they may cause different clinical characteristics depending on their localization and frequency. The enlarged giant Virchow-Robin spaces have been associated with hydrocephalus, small vessel diseases, and other neuropsychiatric disorders, but the causes associated with vascular parkinsonism and subcortical dementia are very rare. In this article, we present secondary vascular parkinsonism and subcortical dementia due to multilobule cystic giant Virchow-Robin spaces.

Keywords: Virchow-Robin spaces, Dementia, Parkinsonism

Fatma Nazlı Durmaz Çelik, Ahmet Ubur, Elif Göksu Yiğit Tekkanat, Demet İlhan Algın, Mehmet Yörübulut, Serhat Özkan. Dementia and parkinsonism case secondary to giant cystic Virchow-Robin spaces. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2017; 23(3): 101-105

Sorumlu Yazar: Fatma Nazlı Durmaz Çelik, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w