ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 15 Issue : 1 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Endovasküler Yolla Tedavi Edilen Spinal Dural Arteriyovenöz Fistül Olgusu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2009; 15(1): 31-34

Endovasküler Yolla Tedavi Edilen Spinal Dural Arteriyovenöz Fistül Olgusu

Özlem Alkan1, Osman Kızılkılıç1, Tülin Yıldırım1, Şenay Demir1, Naime Tokmak1, Sibel Karaca2
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Bölümü, Adana
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Bölümü, Adana

Spinal arteriyovenöz malformasyonlar oldukça nadir izlenen ve genellikle tanısı geciken lezyonlardır. Paraparezi kliniği ile başvuran 59 yaşındaki erkek hastada, lomber MR tetkikinde T6 ve T11 düzeyleri arasında spinal kord santralinde, kontrast tutulumu göstermeyen sinyal artışı izlendi. Ayrıca bu düzeyde kord posteriorunda anormal vasküler yapılara ait serpentin sinyalsiz alanlar saptandı. Spinal anjiografide sağda T7 pedinkülünden beslenen dural arteriyovenöz fistül izlendi. Endovasküler embolizasyon yapılan olgunun klinik ve radyolojik bulgularında tamamen düzelme saptandı. Spinal dural arteriyovenöz fistüllerde, venöz konjesyona bağlı gelişen nörolojik bulgular erken dönemde tedaviyle geriye dönüşümlüdür. Bu lezyonlarda, endovasküler embolizasyon güvenli ve etkili bir tedavi yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: Spinal dural arteriyovenöz fistül, MR, endovasküler tedavi

Endovascular Treatment Of Spinal Dural Arteriovenous Fistula: Case Report

Özlem Alkan1, Osman Kızılkılıç1, Tülin Yıldırım1, Şenay Demir1, Naime Tokmak1, Sibel Karaca2
1Başkent University Faculty Of Medicine Department Of Radiology, Adana
2Başkent University Faculty Of Medicine Department Of Neurology, Adana

Spinal arteriovenous malformations are rare and still under-diagnosed entities. We present a case of a 59 year old man presented with paraparesis, lumbal MR imaging revealed high signal intensity within the spinal cord without contrast enhancement and flow voids along the dorsal surfaces of the cord at T6 to T11 level. Spinal angiography shows dural arteriovenous fistula at the level of T7 on the right side. The neurological and radiological findings completely resolved after endovascular treatment. The neurological symptoms due to venous congestion in the spinal dural arteriovenous fistula may be resolved if it is treated early and properly. Endovascular embolization is a safe and efficient way to treat these lesions.

Keywords: Spinal dural arteriovenous fistula, MR, endovascular treatment

Özlem Alkan, Osman Kızılkılıç, Tülin Yıldırım, Şenay Demir, Naime Tokmak, Sibel Karaca. Endovascular Treatment Of Spinal Dural Arteriovenous Fistula: Case Report. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2009; 15(1): 31-34

Sorumlu Yazar: Özlem Alkan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w