ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 16 Issue : 1 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Bilateral paramedian talamik inme sonrası gelişen hipersomni: olgu sunumu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2010; 16(1): 27-29 | DOI: 10.5505/tbdhd.2010.09719

Bilateral paramedian talamik inme sonrası gelişen hipersomni: olgu sunumu

Uygar Utku, Deniz Tuncel
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş

İnsan beyninin stratejik bir yapısı olan talamusun bilateral paramedian infarktına ikincil gelişen hipersomni durumu nadirdir. Paramedian talamik infarkt sonrası hipersomni; beyin sapı retiküler formasyondan talamusa uzanan noradrenerjik ve dopaminerjik aktive edici uyarıların oluşmaması sonucu ortaya çıkmaktadır. Tedavisinde; amfetaminler, modafinil, metilfenidat ve levodopa/dopa agonistleri ile kısmi düzelmeler bildirilmiştir. Burada, bilateral paramedian talamik infarkt sonrası hipersomni gelişen 68 yaşında, bayan bir olgu ve uygulanan levodopa tedavisine verdiği olumlu yanıt sunulmaktadır. Nadir görülen bitalamik paramedian infarkta ikincil gelişen hipersomni tedavisinde, daha birçok çalışmaya ihtiyacımız olmakla birlikte, levodopa faydalı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Paramedian talamik infarkt, hipersomni, levodopa

Development of hypersomnia after bilateral paramedian thalamic stroke: case report

Uygar Utku, Deniz Tuncel
Kahramanmaraş Sütçü İmam University Faculty Of Medicine Department Of Neurology, Kahramanmaraş

Hypersomnia following bilaterally paramedian infarction of thalamus which is a strategic structure of human brain, is uncommon. Hypersomnia following paramedian thalamic infarction has been attributed to insufficient arousal due to the interruption of noradrenergic and dopaminergic activating impulses ascending from the brainstem reticular formation to the thalamus. In treatment, amphetamines, modafinil, methylphenidate, and levodopa/dopa agonists have been reported with partial improvements. Here, after bilateral paramedian thalamic infarction developing hypersomnia of a 68 year old female patient and her positive response to applied levodopa treatment is presented. In the treatment of hypersomnia following bithalamic paramedian infarction, which is not seen very often, levodopa may be useful, although we still need much more studies.

Keywords: Paramedian thalamic infarction, hypersomnia, levodopa

Uygar Utku, Deniz Tuncel. Development of hypersomnia after bilateral paramedian thalamic stroke: case report. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2010; 16(1): 27-29

Sorumlu Yazar: Uygar Utku, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w