ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 11 Issue : 1 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
İNME OLGULARINDA HASTANEYE ULAŞMA SÜRESİNİN VE GECİKME NEDENLERİNİN DEGERLENDİRİLMESİ [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2005; 11(1): 25-30

İNME OLGULARINDA HASTANEYE ULAŞMA SÜRESİNİN VE GECİKME NEDENLERİNİN DEGERLENDİRİLMESİ

Abdulkadir KOÇER1, Nurhan İNCE2, Eren GÖZKE3, Haluk İNCE4
1Department of Neurology, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Teaching Hospital, İstanbul/Turkey.
2İstanbul University, İstanbul Medical Faculty, Department of Public Health, İstanbul/Turkey.
3Department of Neurology, PTT Teaching Hospital, İstanbul/Turkey MD; İstanbul University,
4İstanbul University, İstanbul Medical Faculty, Department of Forensic Medicine, İstanbul/Turkey

Çalışma inmeli olguların hastaneye erken başvurularının önemine, konu ile ilgili kurum ve kuruluşların dikkatini çekmek amacıyla planlanmıştır. Araştırma acil servise gelen inmeli hastalarla (n=122) gerçekleştirilmiştir. Olgular klinik belirtiler başladıktan sonra hastaneye başvuru sürelerine göre; ilk üç saat içinde, 3-24 saatte ve 24 saatten sonra olmak üzere üç grupta değerlendirilmiştir. Bulgular, hasta veya yakınlarıyla yan-yapılandırılmış bir görüşme formu yardımıyla ve yüz yüze görüşme yöntemi ile sağlanmıştır. Hastaların yaklaşık olarak yansında inme semptomları saat 06.00 ile 11.59 arasında başlamış ve %32 (n=39)'si hastaneye erken dönemde ulaşmıştır. Hastaların %31 (n=38)'i semptomlar başladıktan sonra 3 - 24 saat içinde, %37 (n=45)'si 24 saat sonra başvurmuştur. Hastaneye erken başvuru, yaş, cinsiyet, inme tipi ve tutulum olan bölge ile ilişkili bulunmamıştır (P>0.05). Bununla birlikte bilinci kapalı hastalar hastaneye erken dönemde getirilmektedir (P<0.05). 24 saatten sonra başvuran %37 oranda olgunun %31 'i, önce başvurduğu sağlık kuruluşunun yetersizliği yüzünden etkin tedavi şansını yitirmiştir. Toplum ve sağlık çalışanları inmenin erken belirtileri konusunda eğitilmelidir.

Anahtar Kelimeler: İnme, hastane, gecikme

EVALUATION OF HOSPITAL ARRIVAL TIME AND FACTORS DELAYING HOSPITAL ADMISSION İn ACUTE STROKE

Abdulkadir KOÇER1, Nurhan İNCE2, Eren GÖZKE3, Haluk İNCE4
1
2
3
4

SUMMARY This study investigated patients referred to the hospital for cerebrovascular strokes in order to distract attention of relevant authorities and institutions to this important issue. The study was rea!ized in patients (n=122) referred to the Emergency Clinics of Hospital with diagnoses of stroke. The patients were evaluated in three groups in terms of their presentation to the hospital within the first 3 hours, 3-24 hours and later than 24 hours from the start of their clinical manifestations. The results were obtained from face to face interviews with the patients relative s using a semi-formulated structured form. The onset of symptoms of near!y half of the patients with stroke started between 06:00 A.M. and 11 :59 PM and 32% (n = 39) of them reached the hospital at an early stage of stroke. 31 % of the patients (n = 38) referred to the hospital within 3-24 hours and 37% (n = 45) of the cases were de!ivered to the hospital more than 24 hours after the onset of the symptoms. Early referrals to the hospital weren't influenced by variables of age, gender, foci of involvement and types of stroke (P > 0.05). However unconscious patients had been brought to the hospital at an earlier stage of stroke (P< 0.05). Cases in our study group have lost their chances of effective treatment either for underestimation of the condition (37 %) or due to inadequate facilities of their previous health care center (31 %). Public and health care personnel must be educated about recognition of early symptoms of stroke.

Keywords: Stroke, hospital, delaying.

Abdulkadir KOÇER, Nurhan İNCE, Eren GÖZKE, Haluk İNCE. EVALUATION OF HOSPITAL ARRIVAL TIME AND FACTORS DELAYING HOSPITAL ADMISSION İn ACUTE STROKE. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2005; 11(1): 25-30
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w