ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 1 Issue : 1 Year : 2023


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
İSKEMİK - DAMAR HASTALIKLARINDA KROMOZOM ANALiZ iLE GENETiK ÇALIŞMA [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 1995; 1(1): 49-51

İSKEMİK - DAMAR HASTALIKLARINDA KROMOZOM ANALiZ iLE GENETiK ÇALIŞMA

Mehmet ZARİFOĞLU1, Sevim AKÇAĞLAR1, Asuman ALİ1, İbrahim BORA1, Ö. Faruk TURAN1
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Bursa

Strokun genetik geçişli bir hastalık olduğu yolunda, moleküler düzeydeki genetik çalışmalarda kanıtlar ortaya konmaktadır. Vasküler orijinli hastalıkların familya sıklık göstermesi, tıkayıcı tip Beyin Damar Hastalıklarında da risk faktörü olarak kabul edilir. Bu çalışmalardada iskemik strokta kromozomal anomalinin olabilirliğini araştırmak amacıyla, bilinen bir risk faktörü olmayan, 9 hasla ve 1. dereceden yakını 17 kişide kromozom analizi yapılmıştır. Sonuçta toplam 26 kişinin yapılan kromozom incelemesinde herhangi bir sayısal ve morfolojik anomali saptanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: İskemik Beyin Damar Hastalığı, Strokta Genetik, Kromozom Analizi.

A GENETIC STUDY ON ISCHEMIC CEREBROVASCULAR DISEASES

Mehmet ZARİFOĞLU1, Sevim AKÇAĞLAR1, Asuman ALİ1, İbrahim BORA1, Ö. Faruk TURAN1
Uludağ University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Bursa, Turkey

Evidences of genetic studies in molecular level showed that stroke maı be genetic transmission disease, this may be receive risk factor in occlusive cerebrovascular diseases. in this study, for the purpose of research possibility of clıromosomal malformations in ischemic stroke, chromosomal anayısis made in 9 patients and 17 persons fırst level relalives of those patients, which not demonstrated anı risk factor for stroke. And the end in chromosomal analysis of 26 persons not found any numerical and morphological malformation.

Keywords: Ischemic Cerebrovascular Disease. Genetic in Stroke. Chrosomal Analysis.

Mehmet ZARİFOĞLU, Sevim AKÇAĞLAR, Asuman ALİ, İbrahim BORA, Ö. Faruk TURAN. A GENETIC STUDY ON ISCHEMIC CEREBROVASCULAR DISEASES. Türk Beyin Damar Hast Derg. 1995; 1(1): 49-51
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w