ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 8 Issue : 2 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Talamik hematomlarda sıvı ve elektrolit dengesizliği [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2002; 8(2): 91-94

Talamik hematomlarda sıvı ve elektrolit dengesizliği

Buket Oflazoğlu, Hulki Forta, Nevin Kuloğlu Pazarcı, Fatma Öztürk
Şişli Etfal Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul


Electrolyte and water inbalance in thalamichematomas

Buket Oflazoğlu, Hulki Forta, Nevin Kuloğlu Pazarcı, Fatma Öztürk
Sisli Etfal Hospital, Neurology Clinic, Istanbul


Buket Oflazoğlu, Hulki Forta, Nevin Kuloğlu Pazarcı, Fatma Öztürk. Electrolyte and water inbalance in thalamichematomas. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2002; 8(2): 91-94

Sorumlu Yazar: Buket Oflazoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w