ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 7 Issue : 1 Year : 2023


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Palatal myoklonus [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2001; 7(1): 11-13

Palatal myoklonus

Murat Sümer
Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Zonguldak

Öyküsünde geçirilmiş strokları olan 67 yaşındaki erkek hasta dengesizlik, palatal myoklonus ve solunum zorlukları ile kliniğimize başvurdu. Manyetik rezonans (MR) tetkikinde pons orta hat tegmentumda enfarkt alanı görüldü. 1000mg/gün Na valproat ile belirgin düzelme görüldü. Palatal myoklonus nadir görülür ve solunum kaslarını etkileyebilir. Çoğunlukla dentato-rubro-oliver yolu etkileyen serebellar veya beyinsapı lezyonu sonucu ortaya çıkar. Genellikle ilaç tedavisine iyi yanıt vermez. Bu yazıda palatal myoklonus etiyolojisi, patogenezi radyolojik bulguları ve tedavisi tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Palatal myoklonus, pontin enfarkt, solunum güçlüğü.

Palatal myoclonus

Murat Sümer
Karaelmas University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Zonguldak

A 67 year old man with a history of old strokes admitted to our clinic with truncal imbalance, palatal myoclonus and difficulty in breathing. Magnetic resonance (MR) showed pontin midline tegmental infarct. Na Valproat administered 1000mg/d and a significant improvement occured. Palatal myoclonus is a rare movement disorder and may affect respiratory muscles and usually due to a cerebellar or brainstem lesion disrupting the dentato-rubro-olivary pathway. İt is not usually influenced by drug treatment. We discussed aetiology, pathogenesis, radiological findings and treatment options of palatal myoclonus in this report.

Keywords: Palatal myoclonus, pontin enfarct, respiratory difficulty.

Murat Sümer. Palatal myoclonus. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2001; 7(1): 11-13

Sorumlu Yazar: Murat Sümer, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w