ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 22 Issue : 1 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Akut İskemik İnmede Endovasküler Tedavi: Son Bir Yılda Ne Değişti? [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2016; 22(1): 1-8 | DOI: 10.5505/tbdhd.2016.24085

Akut İskemik İnmede Endovasküler Tedavi: Son Bir Yılda Ne Değişti?

Hesna Bektaş1, Murat Çabalar2, Mehmet Akif Topçuoğlu3, Ethem Murat Arsava3
1Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Ankara
2Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara

Uzun yıllardan beri randomize çalışmalardan gelen yeterli veri olmamasına rağmen akut iskemik inme tedavisinde yadsınamaz bir yeri olan endovasküler tedavi ile ilgili bilgilerimiz son 3 yıl zarfında hızlı bir değişim göstermiştir. Umut kırıcı ve negatif sonuçlanan ilk çalışmaların ardından peş peşe gelen olumlu sonuçlar endovasküler tedavinin yerini artık geri dönülmez bir şekilde sağlamlaştırmıştır. Bu derlemede endovasküler tedavi alanında yaşanan son gelişmeler yorumlanacak ve ortaya çıkan çelişkili sonuçlardan gerek klinik araştırmalar gerekse klinik pratik perspektifinde hangi mesajların alınması gerektiği tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Akut iskemik inme, endovasküler tedavi, intravenöz tromboliz, trombektomi, randomize klinik çalışmalar

Endovascular Treatment In Acute Ischemic Stroke: What Has Changed Over The Last One Year?

Hesna Bektaş1, Murat Çabalar2, Mehmet Akif Topçuoğlu3, Ethem Murat Arsava3
1Department Of Neurology, Atatürk Training And Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department Of Neurology, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department Of Neurology, Hacettepe University Medical School, Ankara, Turkey

Despite the absence of sufficent data from randomised controlled trials, endovascular treatment has always been considered as a therapeutic option in the setting of acute ischemic stroke. Our knowledge regarding in this field has dramatically expanded over the last three years. Following the initial dissapointing and negative trials, the subsequent positive results observed in a series of studies has consolidated the role of endovascular treatment in patients with acute ischemic stroke. In this review we will comment on the recent developments in the field of endovascular treatment and discuss the messages that underlie the controversial findings observed in these trials.

Keywords: Acute ischemic stroke, endovascular treatment, intravenous thrombolysis, thrombectomy, randomized clinical trial

Hesna Bektaş, Murat Çabalar, Mehmet Akif Topçuoğlu, Ethem Murat Arsava. Endovascular Treatment In Acute Ischemic Stroke: What Has Changed Over The Last One Year?. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2016; 22(1): 1-8

Sorumlu Yazar: Ethem Murat Arsava, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w