ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 23 Issue : 3 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Muhtemelen Deli Bal Zehirlenmesine Bağlı Gelişen İskemik İnme Olgusu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2017; 23(3): 106-107 | DOI: 10.5505/tbdhd.2017.25338

Muhtemelen Deli Bal Zehirlenmesine Bağlı Gelişen İskemik İnme Olgusu

Çetin Kürşad Akpınar1, Handan Akar1, Erdem Gürkaş2, Emrah Aytaç3
1Samsun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Samsun
2Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Ankara
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Elazığ

Anahtar Kelimeler: Deli bal, grayanotoksin I, iskemik inme, ormangülü çiçeği.

Ischemic Stroke Due To Possible Andromedotoxine Poisoning

Çetin Kürşad Akpınar1, Handan Akar1, Erdem Gürkaş2, Emrah Aytaç3
1Samsun Training and Research Hospital, Neurology Clinic, Samsun
2Gulhane Training and Research Hospital, Neurology Clinic, Ankara
3Fırat University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Elazığ

Keywords: Andromedotoxine, grayanotoxin I, ischemic stroke, rhododendron.

Çetin Kürşad Akpınar, Handan Akar, Erdem Gürkaş, Emrah Aytaç. Ischemic Stroke Due To Possible Andromedotoxine Poisoning. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2017; 23(3): 106-107

Sorumlu Yazar: Çetin Kürşad Akpınar, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w