ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 12 Issue : 2 Year : 2023


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
ANİ AĞRISIZ GÖRME KAYBI VE TEMPORAL ARTERİT [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2006; 12(2): 59-60

ANİ AĞRISIZ GÖRME KAYBI VE TEMPORAL ARTERİT

Tuğba TUNÇ1, Hakan SABUNCUOĞLU2, Leyla ÇEVDAR1, Levent E. İNAN1
1Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Ankara
2Fatih Üniversitesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

70 yaşındaki erkek hasta sistemik semptomları olmadan ani tek taraflı görme kaybıyla başvurdu. Göz dibi muayenesinde anterior iskemik optik nöropati bulguları görüldü. 18 gün sonra sol gözünde de görme kaybı gelişti. Temporal arter biyopsisi temporal arterit ile uyumlu bulundu. Ani, ağrısız görme kaybı olan hastalarda ayırıcı tanıda temporal arteritin düşünülmesi erken tedavi ve prognoz açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Temporal arterit, ağrısız görme kaybı, böbrek yetmezliği

SUDDEN PAINLESS VISUAL LOSS AND TEMPORAL ARTERITIS

Tuğba TUNÇ1, Hakan SABUNCUOĞLU2, Leyla ÇEVDAR1, Levent E. İNAN1
1
2

A 70- year-old man referred with a sudden loss of vision of the right eye without history of systemic symptoms. Anterior ischemic optic neuropathy was diagnosed at ophthalmic examination. 18 days later, visual loss was developed in the left eye. Temporal artery biopsy was revealed temporal arteritis. Early diagnosis of temporal arteritis in patients with sudden painless visual loss is crucial for prognosis.

Keywords: Temporal arteritis, sudden painless visual loss, renal failure

Tuğba TUNÇ, Hakan SABUNCUOĞLU, Leyla ÇEVDAR, Levent E. İNAN. SUDDEN PAINLESS VISUAL LOSS AND TEMPORAL ARTERITIS. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2006; 12(2): 59-60
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w