ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 13 Issue : 3 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
İNME BAKIMINDA 2015 YILI HEDEFLERİ: Avrupa İnme Stratejileri (Helsinborg Konsensus Konferansı) [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2007; 13(3): 67-73

İNME BAKIMINDA 2015 YILI HEDEFLERİ: Avrupa İnme Stratejileri (Helsinborg Konsensus Konferansı)

Zeliha TÜLEK1, Sakine MEMİŞ1
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, İstanbul Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu, Aydın

nme önlenebilir en önemli nörolojik hastalık ve en sık rastlanan nörolojik acildir. Daha organize bir bakım ile inmede hasta sonuçlarının daha iyiye gideceği gerçeğinden yola çıkan birçok organizasyon, inme tedavi ve bakımını standardize etmeye çalışmaktadır. İnme tedavi ve bakımına Avrupa perspektifinden odaklanacak olan bu yazıda, Avrupa ülkelerinin, inme tedavi ve bakım stratejilerini belirlemek amacıyla gerçekleştirdikleri konsensus toplantılarına ilişkin bilgi verilecektir.

Anahtar Kelimeler: İnme, Helsinborg deklarasyonu, stratejiler, konsensus

YEAR 2015 TARGETS IN STROKE MANAGEMENT: European Stroke Strategies (Helsinborg Consensus Conference)

Zeliha TÜLEK1, Sakine MEMİŞ1

Stroke is the most important preventable neurological disease and also most common neurological emergency. Many organizations starting out from the fact that stroke patients’ outcomes will be better with a well-organized care have been trying to standardize stroke treatment and care. In this article which will focus on stroke treatment and care from Europe perspective, we will give information about stroke consensus conferences that were held for determining strategies for stroke care and treatment by European countries.

Keywords: Stroke, Helsinborg declaration, strategies, consensus

Zeliha TÜLEK, Sakine MEMİŞ. YEAR 2015 TARGETS IN STROKE MANAGEMENT: European Stroke Strategies (Helsinborg Consensus Conference). Türk Beyin Damar Hast Derg. 2007; 13(3): 67-73
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w