ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 20 Issue : 3 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Kortikal İnfarkt Sonucu Gelişen İzole El Bilek Paralizisi: OLGU SUNUMU [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2014; 20(3): 120-122 | DOI: 10.5505/tbdhd.2014.30074

Kortikal İnfarkt Sonucu Gelişen İzole El Bilek Paralizisi: OLGU SUNUMU

Haluk Gümüş1, Halim Yılmaz2, Gökhan Yıldırım3
1Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Bilim Dalı
2Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Bilim Dalı
3Konya Özel Anıt Hastanesi Nöroloji Bilim Dalı

Duyu kusuru olmaksızın tek ekstremitede sınırlı izole motor defisit ile ortaya çıkan saf motor monoparezi (SMM) seyrek karşılaşılan bir durumdur. Serebral enfarkta bağlı gelişen izole el bilek paralizisi çok nadir görülür. Biz sağ parietal lob enfarktına bağlı sol üst ekstremite distalinde saf motor defisiti olan 73 yaşındaki kadın hastayı rapor ettik.

Anahtar Kelimeler: Saf motor monoparazi, el-bilek paralizi, nadiren

İsolated Wrıst Palsy Due To Cortıcal İnfarction: A Case Report

Haluk Gümüş1, Halim Yılmaz2, Gökhan Yıldırım3
1Konya Education And Research Hospital Department Of Neurology
2Konya Education And Research Hospital Department Of Physical Therapy And Rehabilitation
3Konya Private Memorial Hospital Department Of Neurology

Pure motor monoparesis (PMM) is a rare condition, characterized by isolated motor deficit limited to one extremity without sensory defects. Isolated hand-wrist paralysis due to cerebral infarct is rarely seen. We reported a 73-year-old woman with pure motor deficit at distal of left upper extremity due to right parietal lobe infarct.

Keywords: Pure motor monoparesis, hand-wrist paralysis, rarely

Haluk Gümüş, Halim Yılmaz, Gökhan Yıldırım. İsolated Wrıst Palsy Due To Cortıcal İnfarction: A Case Report. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2014; 20(3): 120-122

Sorumlu Yazar: Haluk Gümüş, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w