ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 16 Issue : 1 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Solunumla ilişkili uyku bozuklukları ve serebrovasküler hastalıklar [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2010; 16(1): 1-16 | DOI: 10.5505/tbdhd.2010.32032

Solunumla ilişkili uyku bozuklukları ve serebrovasküler hastalıklar

Oğuz Osman Erdinç
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Eskişehir

Obstrüktif uyku apne sendromu (OSAS), yüksek prevalanslı ve sıklıkla gözden kaçan,
solunumla ilişkili bir uyku bozukluğudur. Uykuda üst hava yollarının gevşeyerek hava yolunu tıkaması sonucu oluşur. Gece boyunca sık uyanmalar, hipoksemi, uykunun bölünmesi ve uyku kalitesinin düşmesi ile izlenir. Şiddetli horlama, tanıklı apneler ve gün içi aşırı uykululuk durumu en önemli semptomlardır. Artmış sempatik aktivite, metabolik ve inflamatuvar markerlar, OSAS ve serebrovasküler hastalıklar arasındaki olası ortak mekanizmayı açıklayabilir. Tedavi seçenekleri için bu mekanizmaların çok iyi bilinmesi gerekir. OSAS’ın erken tanısı ve tedavisi bireyleri serebrovasküler ve diğer komplikasyonlardan koruyabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Uyku bozuklukları, solunum, serebrovasküler hastalık

Sleep related breathing disorders and cerebrovascular diseases

Oğuz Osman Erdinç
Eskişehir Osmangazi University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Eskişehir

Obstructive sleep apnea (OSA) is a form of sleep disordered breathing, with a high prevalence rate and is often underdiagnosed. It is characterized by frequent episodes of upper airway collapse during sleep, causing recurrent arousals, intermittent hypoxaemia, sleep fragmentation and poor sleep quality. The common clinical symptoms are heavy snoring, witnessed apnea and daytime hypersomnolence, which would help to identify the affected individuals. Increased sympathetic drive, activation of metabolic and inflammatory markers, and impaired vascular function are some of the proposed mechanisms that could explain the association between OSA and cerebrovascular diseases. Understanding these mechanisms is important for identifying treatment strategies. Increased sympathetic drive, activation of metabolic and inflammatory markers, and impaired vascular function are some of the proposed mechanisms that could explain the association between OSA and cardiovascular diseases. Early recognition and treatment of obstructive sleep apnoea may prevent from adverse health consequences.

Keywords: Sleep disorders, respiration, cerebrovascular diseases

Oğuz Osman Erdinç. Sleep related breathing disorders and cerebrovascular diseases. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2010; 16(1): 1-16

Sorumlu Yazar: Oğuz Osman Erdinç, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w