ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 22 Issue : 1 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Subaraknoid Kanama ile Prezente Olan Serebral Venöz Sinüs Trombozu Olgusu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2016; 22(1): 18-20 | DOI: 10.5505/tbdhd.2016.32559

Subaraknoid Kanama ile Prezente Olan Serebral Venöz Sinüs Trombozu Olgusu

Bilge Koçer, Emrah Aytaç, Selim Selçuk Çomoğlu
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği

Anahtar Kelimeler: Serebral venöz tromboz, subaraknoid kanama, baş ağrısı, manyetik rezonans görüntüleme, serebral konveksite

A Cerebral Venous Sinus Thrombosis Case Presenting With Subarachnoid Hemorrhage

Bilge Koçer, Emrah Aytaç, Selim Selçuk Çomoğlu
Diskapi Yildirim Beyazit Training And Research Hospital, Division Of Neurology

Keywords: Cerebral venous thrombosis, subarachnoid hemorrhage, headache, magnetic resonance imaging, cerebral convexity

Bilge Koçer, Emrah Aytaç, Selim Selçuk Çomoğlu. A Cerebral Venous Sinus Thrombosis Case Presenting With Subarachnoid Hemorrhage. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2016; 22(1): 18-20

Sorumlu Yazar: Bilge Koçer, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w