ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 25 Issue : 1 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
İzole geri dönüşümlü hipertansif beyinsapı ensefalopatisi ve intraserebral kanama [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2019; 25(1): 42-47 | DOI: 10.5505/tbdhd.2018.36449

İzole geri dönüşümlü hipertansif beyinsapı ensefalopatisi ve intraserebral kanama

Mehmet Akif Topcuoglu1, Esma Binol2, Ethem Murat Arsava1, Kader Karlı Oğuz3, Ali Ünal4, Sevda Diker5, Lale Mehdikhanova6, Erhan Akpınar3, Rahşan Göçmen3
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara
2Batman Bölge Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Batman
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara
4Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Antalya
5Yakındoğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Lefkoşa, Kıbrıs
6Özel Sevgi Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Balıkesir

Bu makalede malign hipertansiyonun diğer bulguları ile eş zamanlı gelişen Reversible Hipertansif Beyin Sapı Ensefalopati (RHBE) sendromu olan iki olgu bağlamında sürecin fizyopatolojisi tartışılmaktadır. Sunulan olgulardan birinde RHBE'ye “hipertansif putaminal hemoraji”, diğerinde ise “akut obstrüktif hidrosefaliye yol açan intraventriküler kanama” eşlik etmektedir. RHBE’de lezyon difüzyon ağırlıklı görüntüleme/ADC (“apparent diffusion coefficient”) haritalamalarına göre vazojenik ödemdir. Vakalarda supratentorial alanda posterior reversibl ensefalopati sendromunun (PRES) herhangi bir bulgusu görülmemektedir. Dolayısıyla, bu olgular temelinde RHBE ve hipertansif PRES gelişiminde rol oynayan mekanizmaların, ana süreç kapsamında benzeşim olsa da bazı kritik farklılıkları içerebileceğini işaret etmektedir. Diğer taraftan, bu vesile ile RHBE'nin neden olduğu nispeten spesifik klinik-radyolojik sendrom hakkındaki farkındalığı da artırmış oluyoruz. Bu aşinalık akut dönem tanı, tedavi ve prognoztifikasyonda kritik önemde olabilir.

Anahtar Kelimeler: Posterior leukoencephalopathy syndrome, PRES, sentral pontin myelinolizis, CPM, inme, pons.

Reversible hypertensive brainstem encephalopathy coexistent with acute intracerebral hemorrhage

Mehmet Akif Topcuoglu1, Esma Binol2, Ethem Murat Arsava1, Kader Karlı Oğuz3, Ali Ünal4, Sevda Diker5, Lale Mehdikhanova6, Erhan Akpınar3, Rahşan Göçmen3
1Hacettepe University Hospitals, Department Of Neurology, Ankara, Turkey,
2Batman Regional State Hospital, Neurology Clinic, Batman, Turkey
3Hacettepe University Hospitals, Department Of Radiology, Ankara, Turkey,
4Akdeniz University Hospitals, Department Of Neurology, Antalya, Turkey
5Near-East University Hospitals, Department Of Neurology, Lefkoşa, Cyprus
6Private Sevgi Hospital, Neurology Clinic, Balıkesir, Turkey

We report two cases of reversible hypertensive brainstem encephalopathy (RHBE) syndrome with other concurrent manifestations of malignant hypertension. RHBE was accompanied by hypertensive putaminal hemorrhage in one case, and by intra-ventricular hemorrhage resulting acute obstructive hydrocephalus along with multiple small acute infarctions in the other. Diffusion-weighted imaging and corresponding apparent diffusion coefficient mapping disclosed increased diffusion suggestive of vasogenic edema centered in the pons. No lesion indicative for posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES) was noted in the supratentorial regions. These cases indicate that mechanisms involved in development of RHBE and hypertensive PRES may have some differences, albeit both share main lines. These cases also underline that awareness and knowledge about relatively specific clinic-radiological syndrome caused by RHBE seem to be critical. Acute treatment and early prognostification are just only accurate with such a familiarity.

Keywords: Posterior leukoencephalopathy syndrome, central pontine myelinolizis, stroke, pons.

Mehmet Akif Topcuoglu, Esma Binol, Ethem Murat Arsava, Kader Karlı Oğuz, Ali Ünal, Sevda Diker, Lale Mehdikhanova, Erhan Akpınar, Rahşan Göçmen. Reversible hypertensive brainstem encephalopathy coexistent with acute intracerebral hemorrhage. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2019; 25(1): 42-47

Sorumlu Yazar: Mehmet Akif Topcuoglu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w