ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 19 Issue : 2 Year : 2023


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Non-Anevrizmal Perimezensefalik Subaraknoid Kanama: 6 Olgu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2013; 19(2): 64-67 | DOI: 10.5505/tbdhd.2013.38257

Non-Anevrizmal Perimezensefalik Subaraknoid Kanama: 6 Olgu

Özlem Selçuk1, Murat Çabalar1, Betül Güveli1, Vildan Güzel1, Büşra Yurtsever1, Vildan Yayla1, Hatem Hakan Selçuk2, Batuhan Kara2
1Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği, İstanbul
2Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nöroradyoloji Kliniği, İstanbul

Subaraknoid kanamalar (SAK) orta-ileri yaş grubunda önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Yaklaşık %85 nedeni anevrizmaların rüptürüdür. Nadir karşılaşılan bir formu olan non-anevrizmal perimezensefalik subaraknoid kanama (N-APMSAK)’larda, anevrizma kökenli SAK’ların aksine yeniden kanama riski çok düşük bir orandadır ve prognoz çok daha iyidir. Nadir görülen N-APMSAK semptomatoloji açısından anevrizmal SAK’lara benzemekle birlikte iyi prognoza sahip olması ile subaraknoid kanamanın diğer formlarından farklılık gösterir. İyi tanınması komplikasyonu arttırabilecek olan gereksiz tetkiklerin ve cerrahi müdahalenin önlenmesi açısından önemlidir. Bu yazıda şiddetli baş ağrısı yakınmasıyla başvuran N-APMSAK tanısı ile Nöroloji kliniğimizde takip ettiğimiz 6 olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: perimezensefalik subaraknoid kanama, tanı, prognoz

Non-Aneurysmal Perimesencephalic Subarachnoid Hemorrhage: 6 Cases

Özlem Selçuk1, Murat Çabalar1, Betül Güveli1, Vildan Güzel1, Büşra Yurtsever1, Vildan Yayla1, Hatem Hakan Selçuk2, Batuhan Kara2
1Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training And Research Hospital, Department Of Neurology, Istanbul - Turkey
2Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training And Research Hospital, Department Of Neuroradiology, Istanbul - Turkey

Subarachnoid hemorrhage (SAH) is an important cause of mortality and morbidity in middle-age and elderly people. Although aneurysm ruptures are the most frequent causes of SAH, it cannot be identified in approximately 15% of the cases. However, the onset symptoms are similar, perimesencephalic non-aneurysmal SAH can be differentiated by benign prognosis from other forms. Its early diagnosis may prevent unnecessary neuroradiological and surgical procedures. In this study, 6 patients who admitted to Neurology Department with severe headache and detected hemorrhagic appearance around the mesencephalon (pretruncal) on computerized tomography were presented.

Keywords: perimesencephalic subarachnoid haemorrhage, diagnosis, prognosis

Özlem Selçuk, Murat Çabalar, Betül Güveli, Vildan Güzel, Büşra Yurtsever, Vildan Yayla, Hatem Hakan Selçuk, Batuhan Kara. Non-Aneurysmal Perimesencephalic Subarachnoid Hemorrhage: 6 Cases. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2013; 19(2): 64-67

Sorumlu Yazar: Özlem Selçuk, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w